Anna Chişová

Narodenie 5. 6. 1944 Nadlak (Rumunsko) • Životopis autora

  Anna Chişosáv sa narodila 5. júna 1944 v Nadlaku. Po skončení základnej a strednej školy v rodisku absolvovala temešvársku univerzitu (ruština
  Anna Chişosáv sa narodila 5. júna 1944 v Nadlaku. Po skončení základnej a strednej školy v rodisku absolvovala temešvársku univerzitu (ruština – rumunský jazyk a literatúra). Po získaní kvalifikácie učila v Nadlaku. Je členkou miestneho literárneho spolku. Uverejňuje krátke prózy, fejtóny, recenzie v slovenských periodikách v Rumunsku. Je nositeľkou zlatého pásma Chalupkovho Brezna a Ceny Matice slovenskej (obe za prózu). Knižne vydala zbierku krátkych próz s názvom Samozrejmosti (2012).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Samozrejmosti (2012)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94
  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013