Anna Dudášová

Narodenie 1. 3. 1936 Debeljača (Juhoslávia) • Životopis autora

  Študovala na Vyššej škole pre sociálnych pracovníkov v Belehrade. Od r. 1958 pôsobila v dedine Malo Crniče v Srbsku, kde bola spoluzakladateľkou literárneho časopisu Stig, 1980 –

  Študovala na Vyššej škole pre sociálnych pracovníkov v Belehrade. Od r. 1958 pôsobila v dedine Malo Crniče v Srbsku, kde bola spoluzakladateľkou literárneho časopisu Stig, 1980 – 85  tajomníčka redakcie, 1985 – 94 šéfredaktorka časopisu. Spisovateľka píšuca po srbsky i po slovensky. Autorka básnickych zbierok v srbčine Svuda me prate mravi (1969), Tragom nedostiža (1972), Človek na uvratini (1980), Prtina u snegu (1990), Duga nad Stigom (1994), Cvetovi koji hodaju (2005) a i. V slovenčine vydala román pre deti Zuzanka (1980), zo slovenčiny do srbčiny preložila básne V. Benkovej (Saloma, Menuet) a i. Spoluzakladateľka a členka výkonneho výboru Festivalu dramatických ochotníkov osád v Srbsku.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Svuda me prate mravi (1969)
  • Tragom nedostiža (1972)
  • Človek na uvratini (1980)
  • Prtina u snegu (1990)
  • Duga nad Stigom (1994)
  • Cvetovi koji hodaju (2005)
  • Plášť bohyne (2012, 1.vydanie, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Zuzanka (1980)

  Prekladateľská činnosť

  • Saloma (1975, báseň V. Benkovej)
  • Menuet (1979, báseň V. Benkovej)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013