Anna Karolína Dovaľová, vyd. Zimbranová

Narodenie 10. 7. 1978 Arad (Rumunsko) • Viac o osobnosti


 • Životopis autora

  Anna Karolína Dovaľová (vyd. Zimbranová) sa narodila 10.júla 1978 v Arade. Základnú a strednú školu absolvovala v Nadlaku a geografiu -
  Anna Karolína Dovaľová (vyd. Zimbranová) sa narodila 10.júla 1978 v Arade. Základnú a strednú školu absolvovala v Nadlaku a geografiu - psychológiu na UKF v Nitre. Pôsobí v nadlackom Školskom stredisku JGT ako stredoškolská učiteľka a psychologička, spolupracuje aj s redakciami rôznych periodík Slovákov v Rumunsku. Svoje básne uverejnila v zbierke mladých Som viac, ako si o mne myslíte (1997). Je autorkou básnických zbierok: Netvor (1998), Spoveď pred sebou (2001), Uroboros (2003), Modrá letenka (2009).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Som viac, ako si o mne myslíte (1997, spoluautorka zbierky)
  • Netvor (1998)
  • Spoveď pred sebou (2001)
  • Uroboros (2003)
  • Modrá letenka (2009)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠENKÁR, Patrik: (Ne)vyslovené hľadania východísk moderného človeka vo veršoch Anny Karolíny Dováľovej. In: Česká a
  ŠENKÁR, Patrik: (Ne)vyslovené hľadania východísk moderného človeka vo veršoch Anny Karolíny Dováľovej. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 183 – 193.

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.
  Zobraziť všetko