• Stručná charakteristika tvorby

  Anna Uramová je bytostne introvertná autorka: publikuje veľmi striedmo, akoby až s obavou, ako jej verše budú prijaté. Jej poézia však predstavuje
  Anna Uramová je bytostne introvertná autorka: publikuje veľmi striedmo, akoby až s obavou, ako jej verše budú prijaté. Jej poézia však predstavuje sviežu, úprimnú výpoveď a je dôležitým príspevkom k súčasnej slovenskej spirituálnej poézii.
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Vyrástla v Smrečanoch. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši, študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a v
  Vyrástla v Smrečanoch. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši, študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a v Rožňave na detašovanom pracovisku bratislavskej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Podstatnú duchovnú skúsenosť získala v smrečianskom gotickom kostole zasvätenom Očisťovaniu Panny Márie a v kláštore bosých karmelitánok v Košiciach, kde strávila desať mesiacov. Pracuje ako zdravotná sestra (Liptovský Mikuláš, v súčasnosti Poprad). Žije striedavo v Smrečanoch a Poprade.

  V knižnici viedla literárne dielne Mýtus a text, slovo ako symbol, symbol v texte, text mýtu (2007) a Dielňa číslo 2 (2008).

  Publikovala v almanachu Výhonky, v časopisoch Krjela a v poľskom Pobocza. Vydala básnické knihy Sny (vl. nákl., 2008) a Biblické ženy (2016).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOŠKOVÁ, Hana: Utrpenie žien pretavené do poézie. In: Literárny týždenník 1-2/2017.
 • O autorovi

  Poetka Anna Uramová  básnický debut Biblické ženy napísala aj  vďaka duchovným skúsenostiam, získaným  na
  Poetka Anna Uramová  básnický debut Biblické ženy napísala aj  vďaka duchovným skúsenostiam, získaným  na Katolíckej univerzite v Ružomberku. No dobrou prípravou pre ňu bol i pobyt v Kláštore bosých karmelitánok v Košiciach, v ktorom strávila desať mesiacov. Zbásnené príbehy žien vystihujú, doplňujú a spresňujú  situácie, v ktorých sa jednotlivé ženy ocitli. Situácie v ktorých nachádzali svoje naplnenie a svoj cieľ. Učili sa rozlišovať spravodlivosť od nespravodlivosti a aj napriek svojej bolesti a často i utrpeniu  zabúdali na seba
  Hana Košková, In: Literárny týždenník 1-2/2017
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Básne zo zbierky Biblické ženy Agar skala v púšti, studňa žiješ, žila si? /nádej na túžbu, naplnenie, na krv


  Básne zo zbierky Biblické ženy

  Agar


  skala v púšti, studňa

  žiješ, žila si?

  /nádej na túžbu, naplnenie, na krv

  víno v stmievaní.../


  hlboko do samoty kráčaš, opustená

  piesok a smäd ťa živia

  do očí vrezaná únava

  a biela žiara, ktorú vidíš

  Agar

  ochrana, útočište, s tebou je Boh

  dotkni sa čistých prameňov

  nájdeš tam


  /všetko? Na cestách rozlievanie

  med kvapkajúci z plástov

  údiv, ostrosť, chvenie

  Teraz: vášeň vrastá do zvieracích koží

  prejdeš po nich rukou

  v nich sa zakoreňuješ.../


  akoby hodili kameň

  neuvidíš

  ako sa v búrke údolia napĺňajú silou

  spálená zem ťa prijíma

  máš jej osteň

  v bolesti sa duša rozrastá  Sára


  pútnička

  v obrovských priestoroch

  /krajina

  šíra úrodná zem

  hojnosť plodov.../


  zohýnaš sa, staviaš stany

  tušíš búrku, roztĺkaš zrno

  pečieš chlieb

  Sára

  piesok sa presýpa v dunách

  otáčajú sa súhvezdia horúcich nocí


  /pramene

  tiché silné pramene počuť

  záplava života nadosah.../


  neplodná

  v príbehom sa dcéram iných matiek odovzdávaš

  vyprahnutá, pustá


  /odhrň záves, vyjdi von

  kroky cudzincov k tvojmu stanu

  Teraz: prívaly vôd

  zavŕšenie

  uveriť?


  čoskoro

  postavia oltár, prinesú obety

  budú hovoriť: „má syna“

  a nezabudnú na tvoj

  odteraz úplne nový smiech  Tamara


  palmový plač

  v Enaime pri ceste

  nachádzaš svoj smer

  nekráčaš po známych chodníkoch

  so zahalenou tvárou

  v žiare, v páľave

  ukrytá

  bojuješ

  za svoje meno, svoju krv

  za ešte nenarodený smiech

  Tamara

  tichá

  voda, čo podomieľa brehy

  skamenené, zanesené ílom, blatom

  čistá vo svojej túžbe

  v tajomstve nedokončených nocí

  pravdivá  Rút


  prichádzajúca

  s rukami plnými klasov,

  s pretekajúcim srdcom


  /mlieko a med

  zasľúbená

  vo večernej modlitbe.../


  vraciaš sa do svojich neznámych krajín

  obraciaš vietor

  tíšiš

  rozsvecuješ okraje snov

  nezobúdzaš ani nerušíš lásku

  v radostnom čase dozrievania sa meníš

  v čakaní prichádzaš

  približuješ sa k srdcu

  v ňom sa zúrodňuješ  Anna


  starozákonná odovzdanosť

  bez vrecoviny a bez popola

  v piesku,

  ktorý cez chrámovú bránu privial vietor


  /do tmy rozpálené slová

  nie víno, ani vina

  do tmy plameň.../


  na kolenách

  bolesťou preniknutá

  sama sa stávaš modlitbou

  Anna

  dôverujúca

  v roztrhanom rúchu

  v slzách sa plnia prísľuby

  tak veríš

  až sa láme mlčanie Boha

  „ako tu stojíš, pane, ja som tá žena“


  /...chvenie

  rozhorené túžby

  v očiach spln.../


  z tmy vystupuješ

  očistená milosťou  Judita


  sila vybrúsená v oceli

  za hradbami mesta

  vo vyšívanom rúchu kráčaš


  /voňavý olej steká z vlasov

  žiješ

  srdce, pripravené na boj.../


  Judita

  pustovníčka od mladosti

  nezastávaš na polceste


  Teraz: prekročiť hranicu

  udrieť a uveriť  Ester


  myrtový lístok

  rozrastáš sa vo svetle

  kráľovná bez purpuru

  v popole a kajúcom rúchu


  /trblietanie, sypanie, jemnosť

  na hranách

  smädom rozorvaná.../


  „veď ja nemám nikoho, okrem teba, Pane...“

  slová a prach na mramorových dlažbách

  navŕšiť, vystavať obranné múry

  kameň po kameni

  priťažké


  /želania, túžby, rozlomené mince

  ty sama

  veriť až poslednej krvi

  až svitania.../


  Ester

  tvoje súhvezdia sa rozostúpia

  keď snímaš náramky, skladáš korunu

  vstupuješ do vetra, v tme

  bez líčidiel, krehká


  /...nože a kopije, hlad

  rozrývanie vnútra

  hranica

  prekročiť ju: Teraz.../


  nečakáš svitanie

  ideš mu v ústrety  Alžbeta


  úrodná zem

  vysoko v kopcoch stojíš


  /na prahu návratov

  oslie kopýtka počuť z cesty

  už čoskoro.../


  nosíš v sebe chrám

  jeho mlčanie

  z neho sa narodí

  „hlas volajúceho na púšti“

  v otcovom tichu dozrieva

  čas pre slová syna

  on bude hovoriť

  o pripravovaní ciest

  vyrovnávaní chodníkov

  Alžbeta

  ty, ktorá čakáš

  a vidíš iné svetlo

  klíčiť z galilejských rovín

  brečtan na múre sa chveje vo vetre

  Mária prichádza  Anna


  nádoba bez vína

  „prorokyňa je to“

  hovoria

  chcú ťa vidieť


  /zlato a hadia koža

  . počuť spevy zaklínačov

  oheň v okamihoch

  vrastanie pravdy do odvrátených

  zrkadiel.../


  čakáš

  tiene na múroch sa predlžujú

  dni vstupujú do svojej hĺbky

  tmu pôstom rozrezávaš

  ako látku na svadobné šaty

  Anna

  noci ťa k sebe túlia

  pritajenú

  v chrámovom tichu ukrytú

  dnes končí Stará zmluva

  čas klíčenia nadišiel a prešiel

  vstaň

  pozbieraj zrelé plody

  Mária kráča nádvorím


  /... kroky do svetla

  trblietanie splneného

  ruky, krídla holubíc

  a čistá, čistá radosť... /


  vstaň

  je čas zažiariť  Magdaléna


  „hriešnica“

  povedali

  akoby nikto z nich nezastrel svoju dušu

  nezahmlil zrkadlá


  /lampy hasnú

  svetlo sa stráca

  do lesku striebra čerň.../


  neodpustia ti

  že vystupuješ z radu

  že prichádzaš

  nevolaná, nechcená

  že prinášaš

  lásku, olej, seba

  že v dlhých vlasoch nosíš krásu


  /... prísľuby nehy

  z prachu ciest zachránená

  vraciaš sa domov... /


  že nie si vodou, ktorú prijme zem

  a slnko vysuší

  že stekáš ako vôňa

  tristo denárov a hĺbku svojej vášne premrhávaš

  že trháš smútok

  ktorým si prikrývajú hlavy v synagógach

  Magdaléna

  dcéra, sestra, matka

  stratená, nájdená

  plačúca, milujúca

  zostávaš, spoznávaš

  zachraňuješ


  /kamene Golgoty

  rozdriapané srdce

  údery

  kričiace ticho.../


  vydržíš

  vydržíš  Mária


  ovečka

  žena tisícich obrazov

  vystupuješ z tmavého dreva

  bláznivá

  hovorili alebo

  obyčajná alebo

  naša

  tak povedz ako to vydržať

  prijať a nevlastniť

  vziať a rozdať, čo nie je tvoje

  stať sa a nebyť

  Mária

  s pribitým srdcom

  dokrvavenú lásku v dlaniach držíš

  za hranicou mlčania

  v bolesti sedemkrát zamknutá

  objímaš to, čo si dala

  verná

  s rozhorenou dušou


  /pahreba, oheň

  tlenie, dym... /


  tichá

  nie umlčaná, len mlčiaca

  bez slov

  /krv vsiaknutá do dreva

  do kríža

  ty v nej

  v tej krvi

  v tom kríži

  ty v Jeho ranách... /

  zostať, obrátiť sa

  vykročiť

  prejsť za hranicu ľudskej dôvery

  Teraz: sa trhá chrámová opona

  otváranie zeme

  tma nad krajinou

  a mŕtvi nezostúpia z kríža...


  ... ešte aj vtedy milovať  Zobraziť všetko