Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  JUDr. Anton Blaha sa narodil 22. apríla 1934 v Čadci. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako
  JUDr. Anton Blaha sa narodil 22. apríla 1934 v Čadci. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako advokát. Popri odborných textoch a skriptách publikoval články, rozhovory a eseje. Je spoluatorom knihy Osobnosti Kysúc (2004) a Pyžamová revolúcia (2007). Knižne vydal: Nepíš to, otec (2009), Rád vám protirečím (2012), Rád sa pýtam, aj počúvam (2013).Ako sa prozaik sa predstavil v knihe Manderlák a Modrý Maurícius (2015).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Literatúra faktu

  Publicistika

 • Monografie a štúdie o autorovi

  DINKA, Pavol: Laudácia na Antona Blaha. (Laureáti Ceny SSS za celoživotné dielo – Budmerice 8. 12. 2017). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13.
  DINKA, Pavol: Laudácia na Antona Blaha. (Laureáti Ceny SSS za celoživotné dielo – Budmerice 8. 12. 2017). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44, s. 3.

  ŠIKULOVÁ, Anna: Pravdivé a neprikrášlené príbehy. Anton Blaha: Sme čakárenská generácia. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 12.

  HALVONÍK, Alexander: Anton Blaha: Sme čakárenská generácia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 119 – 120.

  MIKOLAJ, Dušan: Laudácia na knihu Antona Blahu Manderla a Modrý Maurícius (Bratislava
  : VSSS 2015). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 171 – 172.
  Laudácia je dostupná na:http://www.slovakwriters.com/ocenenia/rok-2014/laudacia/


  PRÍŽEKOVÁ, Adriana: Medzi právom a literatúrou. Anton Blaha: Manderla a Modrý Maurícius. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 2, s. 78 – 79.

  MIKOLAJ, Dušan: Anton Blaha: Manderla a Modrý Maurícius. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 122 – 125.

  JURÍK, Ľuboš: Anton Blaha: Manderla a Modrý Maurícius. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 120 – 122.

  ČOMAJ, Ján: Príklad literatúry faktu. In: Literárny týždenník, roč. XXIX, dvojčíslo 1-2, 13. januára 2016

  CHRENKOVÁ, Mária, JUDr. – KERECMAN, Peter, JUDr., PhD. –ONDRIŠOVÁ, Nadežda PhDr. (zost.): Anton Blaha: Pocta advokátovi. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2014.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Anton Blaha: Rád sa pýtam, aj počúvam). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  122 – 123.

  HYKISCH, Anton: Anton Blaha: Rád sa pýtam, aj počúvam. In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 129, 2013, č. 11, s. 142 – 144.

  ČOMAJ, Ján: Nepokoj mysle. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč.  XXIII., 2010, č. 7 – 8, s. 12.

  SCHUSTER, Michal: Angažovaného pripomienky. Anton Blaha: Nepíš to, otec (Recenzia). In: Knižná revue,  roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 5.

  BALÁZ, Anton: Anton Blaha a kolektív: Pyžamová revolúcia (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 8. 2007, č. 18, s. 3.

  LEIKERT, Jozef: Vykročenie v pyžame: revolučné nepokoje 1956 sa začali v Bratislave.  In: Romboid, roč. XLII, č. 6 (2007), s. 82 – 83.

  LEIKERT, Jozef: Stopy Kysučanov. Anton Blaha a kolektív: Osobnosti Kysúc. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 141 – 142.

  KERNÁ, Iva: Opýtajte sa ma o niekoľko rokov. Hovoríme s advokátom a publicistom Antonom Blahom. In: Literárny (dvoj)týždenník , roč. XVII, 2004,  č. 20 – 21, s. 14.   


  KERNÁ, Iva: Sme čakárenská generácia. Hovoríme s advokátom a publicistom Antonom Blahom. In: Literárny (dvoj)týždenník , roč. XXII, 2009,  č. 11 – 12.   
   
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Rozhovory s poprednými osobnosťami sú aj v knihe Antona Blahu Rád sa pýtam, aj počúvam (Šport Press). Je svedectvom úprimného
  Rozhovory s poprednými osobnosťami sú aj v knihe Antona Blahu Rád sa pýtam, aj počúvam (Šport Press). Je svedectvom úprimného vzťahu autora k osobnostiam, ktoré si vybral na rozhovor. Osobne ich pozná, preto dokáže voliť otázky, ktoré „spovedaných“ provokujú k úprimným a otvoreným odpovediam. Hovoria o sebe, no i o problémoch kultúry a nekultúry u nás. O tom, že Anton Blaha je sústredeným a trpezlivým poslucháčom, svedčí aj názov knihy.
  Ivan Szabó, Knižná revue 14-15/2014
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Každý človek má len jednu matku, jedného otca a jedno rodisko. To je aj odpoveď na môj vzťah k Čadci a ku Kysuciam. Rodisko aj Kysuce
  Každý človek má len jednu matku, jedného otca a jedno rodisko. To je aj odpoveď na môj vzťah k Čadci a ku Kysuciam. Rodisko aj Kysuce zostávajú vo mne hlboko zakódované a čím som starší, tým sa mi spomienky na Kysuce a mladosť nezahmlievajú, ale skôr sú pre mňa jasnejšie a srdečnejšie. Spomínam na mojich rodičov, jednoduchých, veľmi pracovitých ľudí, ktorí aj v čase biedy hojne čítali najmä náboženskú literatúru, bohabojne nás viedli a doslova mňa tlačili do škôl. Škoda, že im nemôžem za to ináč poďakovať, len im skromne aspoň niekoľkokrát ročne zapáliť sviečku vďačnosti. (2009)
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za zbierku poviedok Manderla a Modrý Maurícius (2015) Cena Egona Erwina Kischa za rok 2015 za dielo Manderla a Modrý
  Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za zbierku poviedok Manderla a Modrý Maurícius (2015)

  Cena Egona Erwina Kischa za rok 2015 za dielo Manderla a Modrý Maurícius (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015)
   
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013