Anton Bolek

Narodenie 16. 4. 1903 Šumbark (Česko)
Úmrtie 7. 3. 1985 Prešov • Životopis autora

  Anton Bolek reálne gymnázium absolvoval v Orlovej (maturoval r. 1922), potom študoval r. 1922 – 23 na Jagelovskej univerzite v Krakove a 1924 – 27 na

  Anton Bolek reálne gymnázium absolvoval v Orlovej (maturoval r. 1922), potom študoval r. 1922 – 23 na Jagelovskej univerzite v Krakove a 1924 – 27 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pôsobil r. 1928 – 51 ako stredoškolský prof. striedavo v Košiciach a v Prešove, 1951 – 53 na Pedagogickej fakulte v Košiciach a od 1953 na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. V literárnovednom bádani sa venoval problematike dejín slov. literatúry 19. stor., najmä tvorbe J. G. Tajovského a P. O. Hviezdoslava, ktorému venoval monografickú prácu Hviezdoslavove slovanské literárne vzťahy (1969). Viac štúdií publikoval o literárnom živote a tvorbe autorov z východného Slovenska. Sporadicky sa venoval aj prekladateľskej činnosti, hlavne dramatickej spisby (L. Pirandello, K. Gruszczyński, J. B. Molière a i.).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Hviezdoslavove slovanské literárne vzťahy (1969)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013