• Životopis autora

  Absolvoval nadstavbové štúdium knihovníctva v Bratislave, v súčasnosti žije v slobodnom povolaní v Banskej Štiavnici. Knižne debutoval

  Absolvoval nadstavbové štúdium knihovníctva v Bratislave, v súčasnosti žije v slobodnom povolaní v Banskej Štiavnici. Knižne debutoval básnickou zbierkou Majte ma radi (1993). Ďalšie zbierky: Pandorina pixľa (1994), Nepokojný ostrov (1995), Psia koža (1996), Vtáčie mlieko (1997), Dobové tance (1998), Mesto z kameňa (1999), Genotaf (2000), ETC– (2001), Flažolety (2004) a i. Próza: Nebo Peklo Raj (2000), zbierka poviedok Biela skrinka (2003). Autor textov albumov Havaj (1997), Zákon lásky (1998), Slovenská samba (1999), Křídla (1999); vydavateľ viacerých literárnych periodík (Pištoľník, Okno, Paradajz revue, Trotuár, Telegraf).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Nebo Peklo Raj (2000)
  • Biela skrinka (2003)

  Poézia

  • Majte ma radi (1993)
  • Pandorina pixľa (1994)
  • Nepokojný ostrov (1995)
  • Psia koža (1996)
  • Vtáčie mlieko (1997)
  • Dobové tance (1998)
  • Mesto z kameňa (1999)
  • Genotaf (2000)
  • ETC (2001)
  • Flažolety (2004)

  Iné

  • Havaj (1997)
  • Zákon lásky (1998)
  • Křídla (1999)
  • Slovenská samba (1999)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BANČEJ, Maroš: K obsahu pixle (Anton I. Pižurný: Pandorinapixľa). In: Knižná revue, roč. V, 8. 3. 1995, č. 4, s. 5.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013