• Životopis autora

  R. 1943 – 51 študoval na gymnáziu, v r. 1951 – 54 na Vyššej škole pedagogickej v Prešove, r. 1954 – 56 na Filozofickej fakulte UK v

  R. 1943 – 51 študoval na gymnáziu, v r. 1951 – 54 na Vyššej škole pedagogickej v Prešove, r. 1954 – 56 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1955 – 56 bol asistentom na Vyššej škole pedagogickej v Prešove, r. 1956 – 60 vedecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Brne, r. 1960 – 64 Čs.-sovietskeho inštitútu SAV a r. 1964 – 73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV v Bratislave, v r. 1973 – 76 vedúci Kabinetu literárnej komunikácie, r. 1976 – 81 Katedry slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, r. 1975 – 76 hosťujuci prof. na univerzite v Edmontone (Kanada). Slavisticky orientovaný bádateľ, teoretik umeleckého prekladu, komparatistiky a literárnej komunikácie. V prvom období sa venoval výskumu slov.- -ruských a ukrajinských literárnych vzťahov, ktorého výsledky zhrnul v práci Ruská literatúra na Slovensku 1863 – 1875 (1961). Problematiku umeleckého prekladu prezentoval v knihách Preklad a výraz (1968), Poetika umeleckého prekladu (1971), Umelecký preklad v ČSSR (1974), Teória umeleckého prekladu (1975); Dictionary for the Analyses of Literary Translation (1976), Originál – preklad (1983); metodologické problémy literárnej vedy v knihách Štrukturalizmus v slovenskej vede 1931 – 1949 (1970), Teória metatextov (1974), Problémy literárnej metakomunikácie (1975), Tvorba a recepcia (1978), Komunikačné projekty literárnej vedy (1983). Bol vedúci redaktor časopisu Slavica Slovaca (1972 – 77). Intenzívne sa venoval organizačnej a pedagogickej činnosti najmä na nitrianskej fakulte, kde bol zostavovateľom a redaktorom viacerých zborníkov (O interpretácii umeleckého textu), účastník medzinárodných kongresov a funkcionár združenia prekladateľov a komparatistov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Ruská literatúra na Slovensku 1863 – 1875 (1961)
  • Preklad a výraz (1968)
  • Štrukturalizmus v slovenskej vede 1931 – 1949 (1970)
  • Poetika umeleckého prekladu (1971)
  • Teória metatextov (1974)
  • Umelecký preklad v ČSSR (1974)
  • Problémy literárnej metakomunikácie (1975)
  • Teória umeleckého prekladu (1975)
  • Dictionary for the Analyses of Literary Translation (1976)
  • Tvorba a recepcia (1978, spoluautor)
  • Komunikačné projekty literárnej vedy (1983)
  • Originál – preklad (1983)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č.
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 296, 298, 299, 301 – 311.

  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013