Anton Prídavok

Narodenie 28. 5. 1904 Kežmarok
Úmrtie 12. 5. 1945 Ružomberok • Pseudonym

  Anton Kompánek, Anton Zemkin, A. P. Umkin, Peter Boleráz, strýc Anton
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Prešove, kde r. 1918 prestúpil na učiteľský ústav. Po maturite (1922) učil v Nových

  Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Prešove, kde r. 1918 prestúpil na učiteľský ústav. Po maturite (1922) učil v Nových Zámkoch, 1923 – 27 v Košiciach, 1927 – 32 bol prvým, neskôr oblastným tajomníkom literárno-dramatického oddelenia Slov. ligy, 1932 – 38 tajomníkom a redaktorom rozhlasu v Košiciach, 1938 – 44 riaditeľom rozhlasu v Prešove. Od študentských rokov literárne spolupracoval s časopismi Vatra a Slov. východ. Autor básnickej zbierky Vrásky času (1926), románov Rozbité ministerstvo, Svitanie na východe (oba 1928), Lamané drieky (1938) a i. Posmrtne vyšli jeho krátke prózy Takí a onakí (1947) a román pre mládež Poklad na Hradisku (1948). Po r. 1938 sa vrátil k poetickej tvorbe v zbierach Do videnia! (1940), Valaška a dukáty (1942), Kľúč od srdca (1943) a Duch a zbraň (1944). V zbierke Podobizne (1943) vytvoril básnické portréty slov. poétov, spisovateľov a národných buditeľov, ku ktorým pridal aj portréty S. Petőfiho a B. Bjørnsona. Do zbierky Svita (1944) zaradil verše z r. 1938 – 44 a pripojil k nim preklady z ruskej poézie. Autor hry zo súčasnosti Nové časy idú (1933, s E. Ruskom) a historickej drámy Pribina (1941). Venoval sa aj publicistike, o. i. bol autorom príručiek Slovenská liga v službách národa (1928) a Príručka pre činovníkov Slovenskej ligy (1932).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Rozbité ministerstvo (1928)
  • Svitanie na východe (1928)
  • Lamané drieky (1938)
  • Takí a onakí (1947)

  Poézia

  • Vrásky času (1926)
  • Do videnia! (1940)
  • Valaška a dukáty (1942)
  • Kľúč od srdca (1943)
  • Podobizne (1943)
  • Duch a zbraň (1944)
  • Svitá (1944)

  Dráma

  • Pribina (1941)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Poklad na Hradisku (1948)

  Rozhlasová tvorba

  • Nové časy idú (1933, hra, úprava súpôi s A. Prídavkom)

  Iné

  • Slovenská liga v službách národa (1928)
  • Príručka pre činovníkov Slovenskej ligy (1932)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 247
  ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013