Anton Rákay

Narodenie 15. 5. 1925 Vrbové
Úmrtie 27. 7. 2013 • Životopis autora

  R. 1936 – 44 študoval na gymnáziu v Malackách, 1944 – 50 medicínu na Lekárskej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po

  R. 1936 – 44 študoval na gymnáziu v Malackách, 1944 – 50 medicínu na Lekárskej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1950 – 51 ako sekundárny lekár v Št. liečebnom ústave v Kvetnici, 1951 – 55 vo Vojenskom ústave pre pľúcne choroby v Matliaroch, 1956 – 85 primár oddelenia pre chirurgickú liečbu vo Vojenskom ústave pre pľúcne choroby v Novej Polianke, 1985 – 87 sekundárny lekár v Št. kúpeľoch Nový Smokovec, v súčasnosti žije na dôchodku v Štôle. Knižne debutoval románom z lekárskeho prostredia Tabu (1991). Autor románov Koniec sezóny v raji, Dvojitá stredová čiara (oba 1994), Tiché biele steny (1995), Podaj ruku smrti, Zatmenie hviezd (oba 1997), Pandoka, A žiť budeš ďalej (oba 2000), Ženská záležitosť (2001), Polčas rozpadu (2002), Zákon prežitia (2003), Hriech (2005), Dlhá cesta a Portrét muža zo San Zena (oba 2006). Deťom adresoval knižky Rozprávky z Javorovej doliny (1998) a Rozprávky tatranské (2003). Autor vyše 50 odborných prác zo svojej lekárskej profesie. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Osemdesiatnici: Žiť neznamená múdrieť. In: Romboid , roč.
  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Osemdesiatnici: Žiť neznamená múdrieť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 96.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXI.

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. V – VI.


  ČELKOVÁ, Lýdia: Nepokojný svet. Anton Rákay: Hranice zla (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 5.

  LAURINCOVÁ, Iveta: Príjemný začiatok (Anton Rákay: Dlhá cesta). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 2. 2006, č. 4, s. 5.

  ŠIKULA, Bystrík: Zaujatý za a proti. Anton Rákay: Dlhá cesta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 115 – 119.

  BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: O zodpovednosti v nás a mimo nás (Anton Rákay: Polčas rozpadu). In: Knižná revue, roč. XIII, 8. 1. 2003, č. 1, s. 5.

  GAJDOŠ, Martin: Rozhodni a nesúď? Anton Rákay: Ženská záležitosť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 261 – 263.

  SVETOŇ, Ľuboš: Príliš veľká zanietenosť (Anton Rákay: Ženská záležitosť. In: Knižná revue, roč. XI, 28. 11. 2001, č. 24, s. 5.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Román o etických aspektoch transplantácie (Anton Rákay: A žiť budeš ďalej). In: Knižná revue, roč. XI, 4. 4. 2001, č. 7, s. 5.

  Autor neuved.: Anton Rákay sa narodil vo Vrbovom... (o ňom + ukážka z tvorby A. Rákay: Podaj ruku smrti). In: Knižná revue, roč. VIII, 15. 4. 1998, č. 8, s. 4.

  TIMURA, Viktor: Príliš veľa politiky (Anton Rákay: Tiché biele steny). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 5.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013