Bertha Mária Orbánné

Narodenie 25. 11. 1952 Bratislava • Životopis autora

  V r. 1968 – 71 študovala na maďarskej všeobecnovzdelávacej škole, r. 1971 – 76 maďarčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1977

  V r. 1968 – 71 študovala na maďarskej všeobecnovzdelávacej škole, r. 1971 – 76 maďarčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1977 – 79 pracovala ako lektorka v redakcii denníka Új Szó, r. 1979 – 94 odborná redaktorka vo vydavateľstve Madách, r. 1995 – 96 v slobodnom povolaní, r. 1996 – 2000 odborná asistentka Stewart Data Slovakia v Bratislave. Venuje sa prekladateľstvu zo slovenčiny a češtiny do maďarčiny. Preložila poviedku A. Baláža (Pygmalion, 1982), knihu V. Ferka (Čertovo rebro, 1985), eseje I. Kraska (1985), z českých autorov niektoré práce V. Stýblovej, J. Bočeka, P. Francouza, J. Brdečku a V. Havla. Okrem beletrie a odborných prác prekladá do maďarčiny aj učebnice pre Slov. pedagogické nakladateľstvo.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Prekladateľská činnosť

  • Baláž, A.: Pygmalion (1982)
  • Ferko, V.: Čertovo rebro (1985)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013