• Životopis autora

  Blažej Belák absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Bánovciach nad Bebravou (r. 1956 maturoval), 1956 – 60 študoval na Vysokej

  Blažej Belák absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Bánovciach nad Bebravou (r. 1956 maturoval), 1956 – 60 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. R. 1962 – 63 bol učiteľom na Priemyselnej škole baníckej v Handlovej, 1963 – 69 pracoval v Banskom výskumnom ústave v Prievidzi, 1969 – 95 v Matici slov. v Martine sa venoval hlavne bibliografickej práci, od r. 1996 je redaktorom v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Po časopiseckých začiatkoch debutoval zbierkou básní Poľahčujúce okolnosti (1968), po ktorej nasledovala zbierka Postupne sa usmievam (1969). Potom sa preorientoval na prozaickú tvorbu, autor knihy poviedok Postilion (1972), umeleckej reportáže Tvrdý sloj (1977). Básňami a prózami prispel do obrazovej publikácie Turiec (1977) a pre mládež prerozprával Hviezdoslavov epos Ežo Vlkolinský (1980). Vydal knihy povestí a rozprávok Sihote, sihote. Veršované povesti z okolia Trenčína (1988), Povesti a rozprávky z Turčianskej záhradky (2004), To poleriecke pole. Veršované povesti z Turca (2005), Kamenné vráta. Povesti z povodia Bebravy (2009), zostavil publikáciu Katolícke Slovensko 2000 (2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

  Editorská činnosť

 • Monografie a štúdie o autorovi

  BIlÁ, Mária: Ocenili ďalšie osobnosti kresťanskej kultúry (Laureáti Ceny Fra Angelica 2019: Slovesné umenie: Blažej Belák, Pavol Kadlečík a
  BIlÁ, Mária: Ocenili ďalšie osobnosti kresťanskej kultúry (Laureáti Ceny Fra Angelica 2019: Slovesné umenie: Blažej Belák, Pavol Kadlečík a Martin Šenc, Viliam Judák). In: Katolícke noviny, roč. 134, 3. 3. 2019, č. 9, s. 2 a 20 – 21.

  VÁLEK, Igor – BELÁK, Blažej: Poznávanie našich dejín zanechá nezmazateľné stopy (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 9.

  KLAS, Teofil: Na vlastnej koži (Blažej Belák: Hrnčiarovo pole). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 14.

  ŠAH: Blažej Belák – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 153 – 154.

  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 128.

  MARŠÁLEK, Ján: Cena vernosti, cena zrady. Blažej Belák: Hrnčiarovo pole. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 109 – 110.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. X.

  ŠAH: Blažej Belák – 70. (Pripomíname si.). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 158.

  HANAKOVIČ, Štefan: "Tri oriešky" Blažeja Beláka. (Pohľad na tvorivé roky sedemdesiatnika). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 152 – 156.

  ŠAH: Blažej Belák – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 158.

  ŠAH: Blažej Belák – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 158 – 159.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Fra Angelica 2019 – kategória: slovesné umenie

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013