Bohdan Pavlů

Narodenie 3. 3. 1883 Spěšov (Česko)
Úmrtie 12. 5. 1938 Bosanski Novi (Bosna a Hercegovina) • Pseudonym

  Paľo, Pavel Križiak
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Uherskom Hradišti, na právnickej fakulte univerzít v Prahe, vo Viedni a v Budapešti (štúdium nedokončil). R. 1920 – 22 bol šéfredaktorom Slov. denníka v

  Študoval na gymnáziu v Uherskom Hradišti, na právnickej fakulte univerzít v Prahe, vo Viedni a v Budapešti (štúdium nedokončil). R. 1920 – 22 bol šéfredaktorom Slov. denníka v Bratislave, 1922 – 27 čs. vyslancom v Bulharsku, 1927 – 32 v Dánsku, 1935 – 37 v Sovietskom zväze, 1932 – 34 a 1937 – 38 pôsobil ako námestník ministra zahraničných vecí v Prahe. Ideológ skupiny prúdistov. Vo svojich literárnokritických príspevkoch, publikovaných vo viacerých časopisoch (Prúdy, Slov. denník a i.), ocenil práce starších slov. autorov, blízka mu však bola domáca i zahraničná literárna moderna. Do slov. prekladovej literatúry uviedol ruského modernistu L. Andrejeva prekladom jeho Červeného smiechu. Osobitne ho zaujal Janko Jesenský a zo staršich tvorcov Ján Kalinčiak. Autor state Literárne túžby (1907), štúdie Pokrokovosť a konzervativizmus na Slovensku (1911); ako reprezentant čechoslovakizmu prispel do zborníka Jednota československá (1934).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Jednota československá (1934, zborník, spoluautor)

  Literárna veda

  • Literárne túžby (1907)
  • Pokrokovosť a konzervativizmus na Slovensku (1911)

  Prekladateľská činnosť

  • Červený smiech (autor: L. Andrejev)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013