Bohumil Haluzický

Narodenie 8. 3. 1879 Bzová (Česko)
Úmrtie 11. 1. 1957 Bratislava • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Uherskom Hradišti a v Brne (r. 1898 maturoval), slovanskú a germánsku filológiu na univerzitách v Prahe, Lipsku a v Heidelbergu. R. 1906 – 08 pôsobil ako

  Študoval na gymnáziách v Uherskom Hradišti a v Brne (r. 1898 maturoval), slovanskú a germánsku filológiu na univerzitách v Prahe, Lipsku a v Heidelbergu. R. 1906 – 08 pôsobil ako stredoškolský prof. v Prahe, 1908 – 10 v Uherskom Brode, 1910 – 17 v Brne, 1917 – 19 školský inšpektor v Uherskom Hradišti, 1919 riaditeľ gymnázia v Ružomberku, 1919 – 26 v Bratislave, súčasne od r. 1920 lektor slovenčiny na Filozofickej fakulte UK, 1926 – 39 redaktor Lidových novín v Brne, od 1939 žil na dôchodku v Uherskom Brode, od r. 1946 v Bratislave. Slovakofil a slovakista čechoslovakistickej orientácie, ktorý sa venoval dejinám slov. literatury. Autor monografie Martin Kukučín (1928), Božena Němcová a Slovensko (1952), publikoval aj listy B. Němcovej slov. osobnostiam a knihy čŕt Stopami rozpomienok (1956). Plodný publicista, ako redaktor Lidových novín, ale aj v slov. periodikách (Prúdy, Slov. denník, Slov. hlasy a i.), písal literárne a divadelné kritiky, jubilejné články a nekrológy, v čom pokračoval aj po vojne ako spolupracovník denníka Čas, od r. 1948 Ľud.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Stopami rozpomienok (1956)

  Literárna veda

  • Martin Kukučín (1928)
  • Božena Němcová a Slovensko (1952)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013