Bohuslav Hájomil

Narodenie 9. 4. 1882 Jamník
Úmrtie 11. 5. 1952 Liptovský Hrádok • Pseudonym

  Bohuslav, Hájomil
 • Životopis autora

  Obč. m. Bohuslav Klimo. Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Kežmarku, právo na akadémii v Prešove, na univerzitách v Kluži a v Budapešti. Pôsobil ako advokát v Liptovskom

  Obč. m. Bohuslav Klimo. Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Kežmarku, právo na akadémii v Prešove, na univerzitách v Kluži a v Budapešti. Pôsobil ako advokát v Liptovskom Hrádku, kde po r. 1918 bol aj slúžnym, 1941 – 45 verejným notárom, angažoval sa v politike, 1940 – 45 podpredseda Št. rady Slov. republiky. Ako básnik hľadal inšpirácie v romantizme, u P. O. Hviezdoslava a v poézii Slov. moderny, časopisecky publikoval početné básne občianskej, intímnej a reflexivnej lyriky. Debutoval básnickou zbierky Z ruských hôr (1928), vydal výber z epiky Básne v próze (1928). Jeho verše sa vyznačovali rytmickosťou, zhudobnili ich V. Figuš-Bystrý, J. Valašťan-Dolinský a Ľ. Izák, na motívy ľudovej piesne vydal báseň Švihrovská, autor textov duchovných piesní, divadelného obrazu so spevmi Sirôtky a melodrámy Sen života (1939). Zbieral folklór, venoval sa aj právnej histórii. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Básne v próze (1928, výber)
  • Z ruských hôr (1928)
  • Sirôtky (1939)

  Dráma

  • Sen života (1939, melodráma)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013