Bohuslav Kováč

Narodenie 2. 4. 1936 Závažná Poruba
Úmrtie 8. 11. 2006 Bratislava • Pseudonym

  J. Laštek
 • Životopis autora

  R. 1946 – 53 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 61 pôsobil ako redaktor

  R. 1946 – 53 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 61 pôsobil ako redaktor v časopise Kultúrny život, 1961 – 67 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 1968 – 71 a 1972 – 92 Katedry estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty UK v Bratislave, medzitým 1971 – 72 lektor slov. jazyka, kultúry a civilizácie na univerzite v Bordeaux, od r. 1992 doc. na Katedre dejin výtvarného umenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave, súčasne v r. 1991 – 95 šéfredaktor revue Tvorba T. Výrazný predstaviteľ  kritickej reflexie literatúry a umenia. Autor monografií Poézia Jána Smreka (1962) a Alchýmia zázračného (1968). Výber z jeho literárnoteoretického a kritického diela vyšiel v knihe K studniciam života (1992). Ako editor pripravil antológie z diela J. Wolkra Těžká hodina (1962) a V. Nezvala Básne (1964), slov. poézie 19. a 20. stor. Rozpäté krídla (1975) a Čo šepká zem (1976), zostavil aj výber z veršov slovenských básnikov do knihy kresieb M. Benku Moja domovina (1975). Popri literárnovednej a editorskej práci sa venoval výskumu estetickej kultúry a jej vnímaniu u detí, autor monografií Svet dieťaťa a umelecká fantázia (1964), Zázračný svet detských kresieb (1972) a publikácie Čítanie ako experiment so šťastím (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Svet dieťaťa a umelecká fantázia (1964)
  • Zázračný svet detských kresieb (1972)
  • Čítanie ako experiment so šťastím (2000)

  Literárna veda

  • Poézia Jána Smreka (1962)
  • Alchýmia zázračného (1968)
  • K studniciam života (1992, výber)

  Editorská činnosť

  • Těžká hodina (1962, antológia z diela J. Wolkra)
  • Básne (1964, antológia z diela V. Nezvalal)
  • Moja domovina (1975, výber z veršov slov. básnikov v knihe kresieb M. Benku)
  • Rozpäté krídla (1975, antológia slov. poézie 19. a 20. stor.)
  • Čo šepká zem (1976, antológia slov. poézie z prvej pol. 20. stor.)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013