Boris Droppa

Narodenie 8. 6. 1934 Košice
Úmrtie 25. 6. 2004 Bratislava • Životopis autora

  R. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1953 – 58 absolvoval novinárstvo a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK. R. 1957 – 68 pôsobil

  R. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1953 – 58 absolvoval novinárstvo a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK. R. 1957 – 68 pôsobil ako reportér v bratislavskom  Večerníku a redaktor v denníku Pravda, od r. 1968 pedagóg na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Od začiatku 60. rokov sa intenzívne venoval textárskej tvorbe, autor vyše 500 textov piesní a šansónov širokého žánrového a tematického záberu (okrem samostatných aj piesne a šansóny pre kuplety, kabarety, silvestrovské programy, operety, muzikály, divadelné, rozhlasové a televízne hry), z nich tlačou vyšli Pieseň na dobrú noc (1962) a Chytaj vánok do topánok (1989). S textárskou činnosťou súvisia i jeho aktivity najmä v oblasti detskej literatúry, autor šansónov v divadelnej rozprávkovej hre J. Kákoša O troch krásach sveta (1969). Autor zbierky detských básničiek Poník z Poník a cvikly na bicykli (1998), Laktibrada žienku hľadá (2000), Rak Ohnivák a straka bez zobáka (2002). Ako novinovedec sa zaoberal problematikou aplikácie poznatkov z oblasti vedy, techniky a informatiky v žurnalistike (Realizácia tematiky vedeckotechnického pokroku v socialistickej žurnalistike; Vedeckotechnický rozvoj a žurnalistika, obe 1985; Spôsoby  novinárskeho sprístupňovania odborných obsahov verejnosti, 1992).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Poník z Poník a cvikly na bicykli (1998)
  • Laktibrada žienku hľadá (2000)
  • Rak Ohnivák a straka bez zobáka (2002)

  Publicistika

  • Realizácia tematiky vedeckotechnického pokroku v socialistickej žurnalistike (1985)
  • Vedeckotechnický rozvoj a žurnalistika (1985)
  • Spôsoby novinárskeho sprístupňovania odborných obsahov verejnosti (1992)

  Iné

  • Pieseň na dobrú noc (1962)
  • Chytaj vánok do topánok (1989)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Perom z iného konca. Boris Droppa: Poník z Poník a cvikly na bicykli. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. +
  DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Perom z iného konca. Boris Droppa: Poník z Poník a cvikly na bicykli. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 139 – 140.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013