Božena Čahojová-Bernátová

Narodenie 15. 5. 1949 Veľké Rovné • Životopis autora

  Božena Čahojová-Bernátová sa narodila 15. 5. 1949. V r. 1964 – 67 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ilave, 1967 –

  Božena Čahojová-Bernátová sa narodila 15. 5. 1949. V r. 1964 – 67 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ilave, 1967 – 72 dramaturgiu a divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Po štúdiách pôsobila r. 1972 ako redaktorka štúdia Slov. televízie v Košiciach, 1972 – 90 redaktorka pôvodnej slov. dramatickej tvorby v Slov. literárnej agentúre v Bratislave, 1990 – 96 teatrologička v Národnom divadelnom centre, od 1996 pedagogička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Autorka divadelných hier, vydaných v LITE a Talia-press: Vrchárske rozprávky (1983), Mataj (podľa Ormisa, 1988), Studňa (1989), Dravci (1990), Zatmenie (1992), Údolie zabudnutých (1994). Knižne vydané hry Hodina pre tiene (1999). Okrem toho píše rozhlasové hry, uvedené v Slov. rozhlase (Keď tiahnu kŕdle k severu, A vtedy sa vtáci zahniezdili, Samotárka, Návrat a i.), rozhlasové rozprávky a poviedky, televízne scenáre, dramatizácie a pod. Zostavila výber Svedectvá o divadle (2001), vydala štúdie, eseje a kritiky Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny (2002). Deťom adresovala lyrický príbeh Cesta za Malým princom (2009), postavený ako nepriame pokračovanie svetoznámej knihy francúzskeho autora.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Vrchárske rozprávky (1983)
  • Mataj (1988, podľa Ormisa)
  • Studňa (1989)
  • Dravci (1990)
  • Zatmenie (1992)
  • Údolie zabudnutých (1994)
  • Hodina pre tiene (1999)

  Pre deti a mládež

  Literatúra faktu

  • Svedectvá o divadle (2001)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MAGÁLOVÁ, Gabriela: Vidieť inak, vidieť svojsky. Božena Čahojová-Bernátová: Peripetie moderny. (Recenzia). In. Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s.
  MAGÁLOVÁ, Gabriela: Vidieť inak, vidieť svojsky. Božena Čahojová-Bernátová: Peripetie moderny. (Recenzia). In. Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s. 172 – 174.

  PETRÍKOVÁ, Martina: Na cestách za moderným a postmoderným umením, na ceste za cieľom umenia alebo Keď sa z bludiska stáva labyrint. Božena Čahojová-Bernátová: Pútnici a tuláci v umení 20. storočia. Štúdie, eseje o moderne a postmoderne. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 38 – 39.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIX.

  ŠEFKO, Vladimír: Božena Čahojová: Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny. (Inšpirácie divadelnej postmoderny). In: Knižná revue, roč. XIII, 28. 5. 2003, č. 11, s. 11.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu za rok 1999 za knihu divadelných hier Hodina pre tiene

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013