Braňo Hochel

Narodenie 22. 7. 1951 Bratislava
Úmrtie 11. 4. 2015 Bratislava • Prekladá z jazykov

  Anglický jazyk
  Ruský jazyk
  Poľský jazyk
 • Životopis autora

  Brat → Igor Hochel. R. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 75 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK

  Brat → Igor Hochel. R. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 75 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1975 – 94 pôsobil ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK, zároveň 1986 – 89 redaktor Revue svetovej literatúry, 1990 – 92 Kultúrneho života v Bratislave, 1994 – 95 lektor slovenčiny na univerzite v Pittsburghu, od r. 1995 redaktor Smeny na nedeľu v Bratislave. Ako básnik knižne debutoval zbierkou Úryvky z kríža (1970), po nej vydal zbierky Predvčerom sme sa krásne milovali (1987), Vo štvrtok a iné predbežne (1992), básnický cyklus Mr Perplex a jeho žiaci (2009), knihu poviedok Gombíky (1997). Okrem toho je autorom televíznych hier pre deti (Spevák Peter, O dievčine rozprávočke, O smelom krajčírikovi) a rozhlasovej hry Nočný komorný koncert (1981). Venuje sa problematike umeleckého prekladu a otázkam slangových slov v slovenčine. Popri početných odborných štúdiách a príspevkoch, publikovaných v domácich i zahraničných odborných periodikách a zborníkoch, vydal knihy Preklad ako komunikácia (1990) a Slovník slovenského slangu (1993), prispel do príručky Portréty svetových spisovateľov (1989). Výber z jeho kritík z rokov 1968 – 2007 vyšiel pod názvom Kontinuita a diskontinuita (2011). Braňo Hochel sa venuje aj prekladaniu z angličtiny (Z liverpoolskej scény, 1986 a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Dráma

  • Nočný komorný koncert (1981, rozhlasová hra)

  Odborná literatúra

  • Slovník slovenského slangu (1993)

  Literárna veda

  Scenáristika

  • O dievčine rozprávočke (televízna hra pre deti)
  • O smelom krajčírikovi (televízna hra pre deti)
  • Spevák Peter (televízna hra pre deti)

  Prekladateľská činnosť

  • Z liverpoolskej scény (1986)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČÚZY, Ladislav: Odišiel všestranný človek (Za Braňom Hochelom). (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 133 –
  ČÚZY, Ladislav: Odišiel všestranný človek (Za Braňom Hochelom). (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 133 – 134.

  KUSÁ, Mária: Večný mladík a rebel Braňo Hochel (1951 – 2015). In: Pravda, roč. XXV, 16. 4. 2015, č. 87, s. 33.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/352123-vecny-mladik-a-rebel-brano-hochel-1951-2015/

  VELČEK, Marek: Zomrel spisovateľ Braňo Hochel. In: Pravda, 12. 4. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351712-zomrel-spisovatel-brano-hochel/

  kk: Zomrel Braňo Hochel. In: Sme, roč. 23, 13. 4. 2015, č. 84, s. 12.

  PASSIA, Radoslav: Od zlatých šesťdesiatych po búrlivé deväťdesiate (nad novými knihami prozaikov staršej generácie). (Braňo Hochel ThE ABBA alebo Tato je tatut!). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 64 – 68.

  ROŽŇOVÁ, Jitka – HOCHEL, Braňo: Odolávam zvodu priveľa publikovať (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 22. 12. 2010, č. 26, s. 12.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Objavovanie nanovo (Braňo Hochel: Mr Perplex a jeho žiaci). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 4. 8. 2010, č. 16 – 17, s. 5.

  ŠAH: Braňo Hochel – 55. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 317.

  ŠAH: Braňo Hochel. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 317.

  VLNKA, Jaroslav: Lepšie je mať rozopnutý kabát ako košeľu. Braňo Hochel: Gombíky. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 5, s. 75.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013