Brigita Šimonová

Narodenie 6. 1. 1942 Banská Bystrica • Životopis autora

  Brigita ŠIMONOVÁ , brat → Ladislav Šimon. R. 1956 – 59 študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici, 1959 – 64 na

  Brigita ŠIMONOVÁ, brat → Ladislav Šimon. R. 1956 – 59 študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici, 1959 – 64 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1964 – 66 stredoškolská prof. na Pedagogickej škole v Rožňave, 1966 – 73 na Strednej priemyselnej škole spojovej techniky J. Murgaša, od 1973 vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa literatúre pre deti a mládež, najmä problematike rozprávky, vyučovania literatúry a metodike. Napísala štúdie Žáner v pohybe. Reflexie o rozprávke, Literatúra v etickej výchove (obe 1994), Slovenská literatúra pre deti a mládež. Textová a študijná príručka (1997), Moderný človek, literatúra a škola. O tvorivosti v literárnej výchove na 1. stupni ZŠ (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Literatúra v etickej výchove (1994)
  • Žáner v pohybe: Reflexie o rozprávke (1994)
  • Slovenská literatúra pre deti a mládež. Textová a študijná príručka (1997)
  • Moderný človek, literatúra a škola. O tvorivosti v literárnej výchove na 1. stupni ZŠ (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Brigita Šimonová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 158 – 159. ŠAH: Brigita
  ŠAH: Brigita Šimonová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 158 – 159.

  ŠAH: Brigita Šimonová – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 158.
  Zobraziť všetko