• Pseudonym

  Andrej Severíni
 • Životopis autora

  Andrej Severíni, občianskym menom CORNELIU BARBORICĂ, sa narodil 5. apríla 1936 v Turnu Severine (župa Mehedinţi), kde prežil detstvo. R. 1949 študoval na Univerzite v

  Andrej Severíni, občianskym menom CORNELIU BARBORICĂ, sa narodil 5. apríla 1936 v Turnu Severine (župa Mehedinţi), kde prežil detstvo. R. 1949 študoval na Univerzite v Bukurešti, 1950 – 55 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a dva semestre na Karlovej univerzite v Prahe. Po štúdiách sa stal pedagógom, neskôr doc. a prof. na Katedre slovanských jazykov Št. univerzity v Bukurešti. Ako zasvätený a oduševnený slovakista, slavista a prekladateľ zaslúžil sa o poznanie a šírenie slov. literatury, ako aj o jej rozvoj v prostredí slov. narodnostnej menšiny v Rumunsku. Autor monografie o K. Čapkovi (1971), práce Slovenská literatúra po roku 1918 (1974),  dejín slov. literatúry Istoria literaturii slovace (1976), vysokoškolských učebných textov, početných štúdií a príspevkov o minulosti i súčasnosti slov. literatúry, publikovaných v odborných periodikách. Zostavil a spoluredigoval dvanásť ročníkov zborníka Variácie (1978 – 1992). Zostavovateľ a prekladateľ rozsiahlej antológie slov. poézie Lirică slovacă (1987), do rumunčiny preložil básnické dielo I. Kraska (ocenene Hviezdoslavovou cenou), romány M. Urbana (Živý bič), F. Hečka (Drevená dedina), L. Ťažkého (Amenmária), V. Mináča (Živí a mŕtvi) a i. Píše poéziu, prózu i drámu. Po slovensky vydal beletristické práce Cintorín slonov a Paralelné zrkadlá (obe 1995). Výbery z jeho statí a esejí o slov. literatúre vyšli pod názvom Pohľady, rozhľady a solilokviá (1996) a Pohľady zvonka (2001), výber z esejí o modernej európskej literatúre, vrátane slov. pod názvom Akoby iný kontinent (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Cintorín slonov (1995)
  • Paralelné zrkadlá (1995)

  Esej

  • Pohľady, rozhľady a solilokviá (1996, výber statí a esejí o slov. literatúre)
  • Akoby iný kontinent (1999, výber)
  • Pohľady zvonka (2001, výber)

  Literárna veda

  • Slovenská literatúra po roku 1918 (1974)
  • Istoria literaturii slovace (1976)

  Prekladateľská činnosť

  • básnické dielo I. Kraska
  • Hečko, F.: Drevená dedina
  • Mináč, V.: Živí a mŕtvi
  • Ťažký, L.: Amenmária
  • Lirică slovacă (1987, aj zostavovateľ)
  • Urban, M.: Živý bič (1995)
 • Charakteristika tvorby


 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Ivan Krasko : Nox et solitudo. Traducere şi postfaţă de. Preklad a doslov Corneliu Barborică. Editura UNIVERS, Bucureşti 1973. 91 s. Ivan Krasko: Nox et solitudo.

  Ivan Krasko: Nox et solitudo. Traducere şi postfaţă de. Preklad a doslov Corneliu Barborică. Editura UNIVERS, Bucureşti 1973. 91 s.

  Ivan Krasko: Nox et solitudo. Edícia Mosty. Colecţia Punţi. Doslov napísal. Traducerea şi postfaţa de. Preklad a doslov Corneliu Barborică.Vydavateľstvo Ivan Krasko-Editura Ivan Krasko, 2001, 180 s.


  Ivan Krasko: Umbre pe pânza vremii ...Tiene na obraze času... Tălmăcirile lui Ivan Krasko din poezia română-Preklady Ivana Krasku z rumunskej poézie. Coperta şi ilustraţiile – Obálka a ilustrácie Edita Ambrušová. Ediţie îngrijită- Edične pripravil Ondrej Štefanko. Postfaţa de Michal Gáfrik. Doslov napísal Michal Gáfrik. Editura -Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2001. 114 s.

  Hečko, F.: Drevená dedina
  Mináč, V.: Živí a mŕtvi
  Ťažký, L.: Amenmária
  Lirică slovacă (1987, aj zostavovateľ)
  Urban, M.: Živý bič (1995)
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RESUTÍK, Milan: Zomerl azda najväčší slovakista na svete. In: Postoj, 14. 5. 2017. https://www.postoj.sk/kultura?page=11 ŠENKÁR, Patrik:
  RESUTÍK, Milan: Zomerl azda najväčší slovakista na svete. In: Postoj, 14. 5. 2017.
  https://www.postoj.sk/kultura?page=11

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

  GÁFRIK, Michal: Barboric, Corneliu: Pohľady zvonku. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 2, s. 159 – 162.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013