Dagmar Sabolová-Princic

Narodenie 19. 12. 1959 Prešov • Životopis autora

  R. 1979 – 83 študovala tlmočníctvo a prekladateľstvo taliančiny a ruštiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1984 odborná referentka v oddelení

  R. 1979 – 83 študovala tlmočníctvo a prekladateľstvo taliančiny a ruštiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1984 odborná referentka v oddelení medzinárodných stykov Slov. televízie, 1985 – 87 korektorka v Nakladateľstve Pravda, 1988 – 92 absolvovala študijný pobyt a internú ašpirantúru v Literárnovednom ústave SAV, od 1992 vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave. Autorka monografie Mladý básnik Giacomo Leopardi (1997). Pripravila zborník Giacomo Leopardi a slovanský svet (2001). Zaoberá sa literatúrou 19. stor. a začiatkami moderny, teóriou a dejinami prekladu na Slovensku. Vydala Dejiny talianskej prózy od roku 1945 do súčasnosti (1998) a prispela do publikácie Chiméra prekladania. Antológia slovenského myslenia o preklade 1 (1999). Preklada z taliančiny umeleckú (U. Eco, G. Leopardi, A. Moravia a i.) a teoretickú literatúru, publikuje a prednáša doma i v zahraničí (Taliansko). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Mladý básnik Giacomo Leopardi (1997, monografia)
  • Dejiny talianskej prózy od roku 1945 do súčasnosti (1998)
  • Chiméra prekladania. Antológia slovenského myslenia o preklade 1 (1999, spoluautorka)
  • Giacomo Leopardi a slovanský svet (2001, zborník)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  GAJDOŠ, Martin: Nekonečná semióza ako ontologická samovražda ľudstva? (Dagmar Sabolová: Mladý básnik Giacomo Leopardi). In: Knižná revue,
  GAJDOŠ, Martin: Nekonečná semióza ako ontologická samovražda ľudstva? (Dagmar Sabolová: Mladý básnik Giacomo Leopardi). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 17.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Jána Hollého za rok 1998 za preklad diela Umberto Eco: Ostrov včerajšieho dňa

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013