Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Manželka → Ľuba Hajková. R. 1958 – 61 študoval na strednej škole v Bratislave, kde 1962 – 67 absolvoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK.

  Manželka → Ľuba Hajková. R. 1958 – 61 študoval na strednej škole v Bratislave, kde 1962 – 67 absolvoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK. R. 1961 – 62 pôsobil ako asistent réžie v Čs. rozhlase, po štúdiách 1967 – 85 vedecký pracovník Ústavu filozofie a sociológie SAV, 1986 – 91 Ústavu slov. literatúry SAV, 1988 – 90 aj vedecký sekretár pre spoločenské vedy na Predsedníctve SAV, 1992 – 95 redaktor náboženského vysielania Čs., resp. Slov. rozhlasu, súčasne od 1992 spolumajiteľ vydavateľstva H & H,1995 – 99 námestnik riaditeľa, krátko aj poverený generálny riaditeľ Národneho literárneho centra v Bratislave, od r. 1999 prednáša religionistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo výskumnej činnosti sa zameral najmä na filozofické aspekty krásnej literatúry, čo dokumentujú súbory literárno-filozofických reflexií o vytypovaných slov. spisovateľoch strednej a mladej generácie Niekoľko inšpirácií (1976), Sondy (1977), Okamihy poézie (1990) a Existencia v literatúre (1996). Autor portrétnej štúdie Ján Stacho (1998), zostavil výbery z poézie J. Turana, J. Šimonoviča, R. Čižmárika, J. Vagoviča, T. Štraussa. Na vydanie pripravil súbor základnych prác A. Camusa Mýtus o Sizyfovi, Pád, Caligula (1993). Ako historik a popularizátor filozofie napísal eseje Rozpätia dňa (1975), zbierku úvah Filozofia a socialistická kultúra (1979), monografiu Človek v socialistickej spoločnosti (1983), štúdiu Začiatky marxistickej filozofie na Slovensku (1986), knihu esejí o najvýznamnejších predstaviteľoch filozofického myslenia v dejinách ľudstva Tvorcovia veľkých myšlienok  (1988), štúdiu o filozofickom mysleni na Slovensku v 19. stor. Filozofické návraty a vízie (2001), desať štúdií o slovenských básnikoch a básnických dielach druhej polovice 20. storočia Päťdesiat rokov slovenskej poézie (2004), úvahy o európskej integrácii Globalizácia a kultúrna identita (2005). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Mýtus o Sizyfovi, Pád, Calligula (1993)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  GABOŠOVÁ, Katarína: Rozpravy o hrozbe existenciálneho vákua (Dalimír Hajko: ON KIERKEGAARD IN CONTEMPORARY INDIAN PHILOSOPHICAL THINKING). Recenzia. In:
  GABOŠOVÁ, Katarína: Rozpravy o hrozbe existenciálneho vákua (Dalimír Hajko: ON KIERKEGAARD IN CONTEMPORARY INDIAN PHILOSOPHICAL THINKING). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 12 – 13.

  ŠAH: Redakčná rada rozhodla o výročných cenách (Literárna kritika a história: Dalimír Hajko). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 156.

  LOMENČÍK, Július: Dalimír Hajko: Básnický svet Jozefa Leikerta (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 119 – 122.

  Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (PRÉMIA SSS ALEXANDRA MATUŠKU za esejistiku – Dalimír Hajko: Antické provokácie). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

  TOMAŠOVIČ, Pavol: Dalimír Hajko: Antické provokácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 127 – 129.

  FARKAŠOVÁ, Etela – HAJKO, Dalimír: Posudzujeme ľudí podľa činov. Rozhovor s univerzitným profesorom Dalimírom Hajkom. In: Literárny týždenník, roč. XXX., 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 9.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Inšpirácie pre súčasníkov. Dalimír Hajko: Antické provokácie. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 26. 4. 2017, č. 15 ˜– 16, s. 13.

  BENKOVÁ, Viera – HAJKO, Dalimír: Hľadať mosty medzi kultúrami. (Chat). In: Nový život, roč. 66, 2014, č. 1 – 2, s. 5 – 9.

  LEHOTSKÝ, Ivan: Prenikanie do vyšších sfér (Dalimír Hajko: Úvod do indickej filozofie). In: Knižná revue,  roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 10.

  Autor neuved. – HAJKO, Dalimír: Predstavujeme edičnú činnosť FF UKF v Nitre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 10.

  GÁFRIK, Róbert: Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe (Andrej Červeňák – Miloš Ferko – Dalimír Hajko – Ján Tužinský: Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

  TOMÁŠ, Radoslav: Útla genéza s rôznymi výsledkami (Dalimír Hajko: Päťdesiat rokov slovenskej poézie). In: Knižná revue, roč. XIV, 8. 12. 2004, č. 25, s. 5.

  ŠAH: Dalimír Hajko – 60. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 315.

  ŠAH: Pripomíname si v júli. Dalimír Hajko. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 316.

  FERKO, Miloš: Osudové konkrétno (Dalimír Hajko: Ján Stacho). In: Knižná revue, roč. VIII, 2. 9. 1998, č. 18, s. 5.

  HUDÍK, Pavol – HAJKO, Dalimír: Národné literárne centrum – súčasnosť a perspektívy (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 15. 11. 1995, č. 23, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Alexandra Matušku za rok 2016 za esejistiku: Antické provokácie Prémia v rámci Ceny
  Prémia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Alexandra Matušku za rok 2016 za esejistiku: Antické provokácie

  Prémia v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 v kategórii esejistika za dielo Antické provokácie

  Cena Slovenských pohľadov za rok 2015 v kategórii kritika a história
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013