• Rodné meno

  Húšťavová
 • Životopis autora

  Dana Janebová sa narodila 3. apríla 1953 v Hlohovci. Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre. Zúčastňovala sa na literárnych

  Dana Janebová sa narodila 3. apríla 1953 v Hlohovci. Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre. Zúčastňovala sa na literárnych súťažiach a publikovala časopisecky a v dennej tlači. Jej básnický debut Moje ruky sú Láska (2009) odzrkadľuje premeny lásky vo vzťahoch, kladie otázky i dáva odpovede. Táto zbierka je prvou časťou plánovanej trilógie. Druhá básnická zbierka autorky vyšla pod názvom Odsúdená na Lásku (2011), tretia zbierka Tvoje oči sú Cesta vyšla v roku 2012.Vyučuje na ZUŠ v Šali.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Daniela Janebová – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 159.