• Životopis autora

  Muzikologička, publicistka, výtvarníčka a poetka Danica Jakubcová vyštudovala na Pedagogickej fakulte v Trnave matematiku a hudobnú výchovu, neskôr
  Muzikologička, publicistka, výtvarníčka a poetka Danica Jakubcová vyštudovala na Pedagogickej fakulte v Trnave matematiku a hudobnú výchovu, neskôr hudobnú vedu na FFUK v Bratislave. Pracovala ako učiteľka a redaktorka. Knižne debutovala básnickou zbierkou Variácie života (2008).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Odborná literatúra

  • Umenie v etickej výchove (1996)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Danica Jakubcová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 158 – 159. REBRO, Derek: Tých
  ŠAH: Danica Jakubcová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 158 – 159.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IX.

  ŠABÍK, Vincent: Danica Jakubcová: Variácie života. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 3.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Publicistka, poetka, hudobná vedkyňa a výtvarníčka Danica Jakubcová vytrvalo ide za svojím cieľom, prekážky vníma skôr

  Publicistka, poetka, hudobná vedkyňa a výtvarníčka Danica Jakubcová vytrvalo ide za svojím cieľom, prekážky vníma skôr ako výzvy. Z tejto uvzatosti vznikli až dve knihy s  takmer totožným obsahom. Knižné dvojičky sú dôsledkom tak trochu nedorozumenia, ale predovšetkým veľkého obdivu maliara Imra Weinera-Kráľa (26.  10.  1901 – 11.  8. 1978). Pri príležitosti jeho 110.  výročia narodenia autorka pripravila výber zo svojej básnickej tvorby z rokov 1978 – 2010, do ktorého zaradila viaceré básne inšpirované obrazmi a osobnými stretnutiami s maliarom. Knihu Rezonancie duší. Maliar a Múza ilustrovala niekoľkými reprodukciami jeho diel aj svojimi obrazmi. Možno to bola trúfalosť, že k svojim ilustráciám priradila diela nepomernej kvality skutočného majstra, a tak sa ozvali protesty dedičov. Preto knihu nedistribuovala a zostala len ako bibliofília v jej vlastníctve.

  Autorka však dokázala, že sa len tak ľahko nevzdá svojho cieľa. Pripravila novú knihu Utrpením k radosti. Maliar a Múza, tentoraz ilustrovanú výhradne vlastnými dielami. Vzťah k maliarovi a jej vrúcny obdiv jeho diela okrem básní dokumentujú priložená korešpondencia a fotografie z osobného archívu. Zbierku dopĺňa rozhovor autorky so S. Ilečkovou, komisárkou výstavy maliarovho súborného diela v SNG roku 1991.

  http://www.litcentrum.sk/57898
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Od prvej chvíle ma zaujímala hĺbka myšlienok diel I. Weinera -Kráľa, ich filozofické témy a súčasné jemné, poetické
  Od prvej chvíle ma zaujímala hĺbka myšlienok diel I. Weinera -Kráľa, ich filozofické témy a súčasné jemné, poetické stvárnenie, ale aj jeho pohľady na prírodu, takže sa mi stávalo, že na jar, keď sa prebúdzala alebo na jeseň, keď sme sa lúčili s jej farebnosťou a lesy sa odeli do zlatočervena, videla som ju akoby pohľadom umelca, pohľadom cez jeho obrazy.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013