Daniel Okáli

Narodenie 9. 3. 1903 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 23. 11. 1987 Bratislava

Foto © Anton Šmotlák
Foto © Anton Šmotlák
 • Pseudonym

  Dav, Ján Krest, T. Stoklas, D. Šišolík
 • Životopis autora

  R. 1917 – 19 študoval na ev. lýceu v Bratislave, 1919 – 21 na gymnáziu v Trenčíne, 1921 – 26 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v

  R. 1917 – 19 študoval na ev. lýceu v Bratislave, 1919 – 21 na gymnáziu v Trenčíne, 1921 – 26 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil ako advokát v Skalici, r. 1945 – 46 prezidiálny šéf Povereníctva SNR pre vnútorné veci, 1946 – 48 vládny splnomocnenec pre výmenu obyvateľstva s Maďarskom a vedúci Čs. presídľovacej komisie, 1948 – 51 povereník vnútra, 1951 – 60 obvinený z tzv. slov. buržoázneho nacionalizmu a väznený, 1960 – 63 referent podniku Tatra, 1963 rehabilitovaný, 1963 – 79 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave. Príslušník ľavicovo orientovanej inteligencie, spoluzakladateľ a aktívny člen skupiny davistov, ktorý hodnotil literatúru z hľadiska marxistickej ideológie. Napísal zbierku proletárskej poézie Ozvena krvi a zápasov (1932), okrajovo sa venoval aj prozaickej tvorbe. Hlavnou oblasťou jeho tvorivej práce bola literárna kritika. Zaoberal sa medzivojnovou literatúrou, bol propagátorom povojnovej socialistickej literatúry (Výboje a súboje, 1973; Výboje a súboje 2, 1983; Literárna teória a kritika davistov, 1976; monografie Burič Gejza Vámoš, 1971 a Kritik Ján Igor Hamaliar, 1974; Konfrontácie s Michalom Považanom, 1978; monografia O prekonávaní krízy v našej literatúre, 1981 - s I. Kusým; a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Ozvena krvi a zápasov (1932)

  Literárna veda

  • Burič Gejza Vámoš (1971)
  • Výboje a súboje (1973)
  • Kritik Ján Igor Hamaliar (1974)
  • Literárna teória a kritika davistov (1976)
  • Konfrontácie s Michalom Považanom (1978)
  • O prekonávaní krízy v našej literatúre (1981, spoluautor I. Kusý)
  • Výboje a súboje 2 (1983)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy ). In:
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013