• Životopis autora

  Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ študovala na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1984 maturovala, 1984 – 88 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK. R. 1988

  Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ študovala na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1984 maturovala, 1984 – 88 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK. R. 1988 – 2001 pracovala ako ekonomická redaktorka v denníku Práca, od 2001 šéfredaktorka časopisu Zornička, od r. 1999 sa venuje aj vydavateľskej činnosti (vyd. DAXE). Píše poéziu a prózu pre deti i dospelých, venuje sa aj literárnej kritike a ekonomickej publicistike. Poéziu a prózu uverejňovala v Slov. pohľadoch, Literárnom týždenníku, Zorničke, Včielke, Slniečku a v zborníkoch. Debutovala knihou pre deti Tramtaríček (1996), r. 2000 vydala prvú ucelenú zbierku kaligramov v slov. literatúre Čáry-máry, zmizli čiary, zbierku aliteračných básní Antilopa z Antarktídy, knihu básní a pesničiek Haló, leto, haló, zima!, potom vyšli veršované rozprávky Há? Danky? Hádanky!, knihy próz Princezná z paneláka, Kto spozná levíka, rád si s ním potyká; kniha Rôzničky (2004) s podtitulom Básničky a pesničky z maľovanej rajničky. Pre dospelých napísala zbierku básní Hľadám sa v sebe (1997), zbierku poviedok Okamihy (ne)času (2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • (Kalam)búrske oriešky. Princíp hry v tvorbe pre deti (2003)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOŠKOVÁ, Hana: Fikcia a realita. Danuša Dragulová-Faktorová: Šedé (pís)mená. (Recenzia). In: Literárny týždenník ,
  KOŠKOVÁ, Hana: Fikcia a realita. Danuša Dragulová-Faktorová: Šedé (pís)mená. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 12.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVIII – XIX.

  KENDA, Milan: Rozprávka je všade doma – Danuša Dragulová-Faktorová: Príbehy z poštárskej kapsičky. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 10.

  Autor neuved. – FAKTOROVÁ, Danuša: Vydavateľstvo DAXE (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 10.

  FERUSOVÁ, Zuzana: Básnické hry pre deti. Štefan Moravčík a Dagmar Dragulová-Faktorová (zost.): (Kalam)búrske oriešky. Prinícp hry v tvorbe pre deti. (Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 4, s. 53 – 54.

  HERZÁNOVÁ, Mária: Literatúra faktu v rozprávkových príbehoch (Danuša Dragulová-Faktorová: Kto spozná levíka, rád si s ním potyká). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 2. 2003, č. 3, s. 2.

  -mg-: Mozaika citov, zážitkov a spomienok (Danuša Dragulová-Faktorová: Antilopa z Antarktídy). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 11.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013