Dominik Štubňa-Zámostský

Narodenie 20. 12. 1905 Nemecká
Úmrtie 21. 12. 1970 Nové Mesto nad Váhom • Pseudonym

  Ján Riecky
 • Životopis autora

  Dominik ŠTUBŇA-ZÁMOSTSKÝ (obč. m. Dominik Štubňa) v r. 1918 – 22 študoval na gymnáziu, 1922 – 26 na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. R. 1926 – 28 učiteľ v Turzovke-Korni,

  Dominik ŠTUBŇA-ZÁMOSTSKÝ (obč. m. Dominik Štubňa) v r. 1918 – 22 študoval na gymnáziu, 1922 – 26 na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. R. 1926 – 28 učiteľ v Turzovke-Korni, Uhorskej Vsi a v Skalici, 1928 – 32 v Beckove, 1932 – 33 na meštianskej škole v Novom Meste nad Váhom, 1933 – 39 v Chtelnici, 1939 – 45 školský inšpektor v Ružomberku, 1945 – 46 učiteľ na meštianskej škole vo Valaskej Belej, 1946 – 47 v Čachticiach, 1947 – 64 v Novom Meste nad Váhom, kde žil na invalidnom dôchodku. Prvé literárne práce uverejňoval v nedeľnej prílohe Slov. krajiny, od 1930 prispieval do detských časopisov Slniečko, Priateľ dietok, Zornička, Ohník, Včielka, Pionierske noviny. Básňami sa zaradil k hlavným tvorcom literatúry pre deti a mládež. Autor zbierok A zas je veselo! (1936), Lapačka (1940), Po žatve (1943), Na výslní, Zlaté lístie (obe 1945), Z čarovného sveta (1947), Farebné skielkaPatrónka Slovenska (obe 1948), Máme nové ihrisko (1951), Detské radosti (1952), Posledný vodnár na Váhu (1953). Výber z jeho staršej i novšej básnickej tvorby vyšiel v zbierkach Lesný rozhlas (1966) a Perličky z rosy (1970). Prózy pre deti a mládež V klepci na líšky (1946), Príhody od Hrona (1955), Medvieďa zo Studenej doliny (1970). Prózy o živote mladých ľudí vydal pod názvom Z domova i zo školy (1958) a prózu s historickou tematikou Beckov dar (1966). Posmrtne vyšli povesti Zakopaný zvon (1972) a výber z diela pod názvom Básne, poviedky, povesti, spomienky vyšiel roku 1995. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Básne, poviedky, povesti, spomienky (1995, výber z diela)
  • Poézia

   A zas je veselo! (1936)
  • Lapačka (1940)
  • Po žatve (1943)
  • Na výslní (1945)
  • Zlaté lístie (1945)
  • Z čarovného sveta (1947)
  • Farebné skielka (1948)
  • Patrónka Slovenska (1948)
  • Máme nové ihrisko (1951)
  • Detské radosti (1952)
  • Posledný vodnár na Váhu (1953)
  • Lesný rozhlas (1966, výber)
  • Perličky z rosy (1970, výber)
  • Próza

   V klepci na líšky (1946)
  • Príhody od Hrona (1955)
  • Z domova i zo školy (1958)
  • Beckov dar (1966)
  • Medvieďa zo Studenej doliny (1970)
  • Zakopaný zvon (1972)