Dušan Dočkal

Narodenie 9. 7. 1946 Turzovka • Životopis autora

  Študoval na Konzervatóriu v Žiline, hru na violončele na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiách pôsobil v orchestroch Čs. a Slov. rozhlasu, potom ako prvý hráč

  Študoval na Konzervatóriu v Žiline, hru na violončele na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiách pôsobil v orchestroch Čs. a Slov. rozhlasu, potom ako prvý hráč na violončele v orchestri SND, je členom Bratislavských komorných sólistov a orchestra Cameratta Slovaca, s ktorými nahral viacero orchestrálnych i komorných nahrávok, žije v Bratislave. Popri hudbe sa venuje aj literárnej tvorbe, autor prozaických kníh Dom. Pohľady „za“… (1995), Zánik zeme Magog. Stena (1996), románovej novely Dotyk zla (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dom. Pohľady „za“… (1995)
  • Zánik zeme Magog. Stena (1996)
  • Dotyk zla (2000)