• Životopis autora

  R. 1972 – 76 študoval na gymnáziu v Trstenej, 1978 – 83 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1983

  R. 1972 – 76 študoval na gymnáziu v Trstenej, 1978 – 83 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1983 – 87 pedagóg a vychovávateľ v Ústave zboru nápravnej výchovy, 1987 – 89 metodik Krajského osvetového strediska, 1989 – 91 pracovník št. podniku Učebné pomôcky, 1991 zástupca riaditeľa vo vydavateľstve Extra, od r. 1991 pracovník Mestského úradu v Banskej Bystrici. Venuje sa prozaickej tvorbe, ktorú publikoval časopisecky (Literárny týždenník, Slov. pohľady) a v zborníku Návraty k prameňom (1984), neskôr v antológiách banskobystrického literárneho klubu Litera 2. Výber z poviedok zhrnul do zbierky Aj anjeli občas smútia (1997). Ako výtvarník sa orientuje na knižnú grafiku, ilustráciu a plagátovú tvorbu. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Aj anjeli občas smútia (1997, výber z poviedok)

  Editorská činnosť

  • Návraty k prameňom (1984, zborník)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Dušan Jarina – 60. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľad y, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 158. LENČO, Ján: Debut s puncom originality.
  ŠAH: Dušan Jarina – 60. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 158.

  LENČO, Ján: Debut s puncom originality. Dušan Jarina: Aj anjeli občas smútia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 126 – 128.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013