• Životopis autora

  R. 1956 – 59 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Humennom, 1959 – 64 históriu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1965

  R. 1956 – 59 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Humennom, 1959 – 64 históriu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1965 – 66 pôsobil ako stredoškolský prof. v Partizánskom, 1966 – 68 v Bratislave, 1968 – 81 vedecký pracovník Ústavu dejín európskych socialistických krajín SAV, 1981 – 98 vedecký pracovník a riaditeľ Historického ústavu SAV, od 1998 vedecký sekretár SAV v Bratislave. Prvé literárne práce uverejňoval v študentskom časopise Cesta mladých, po príchode do Bratislavy v Mladej tvorbe, Slov. pohľadoch, Novom slove a i. periodikách. Autor próz Prevteľovania (1971), Medzi vlkom a hmlou (1991). R. 1973 vydal jedinú básnickú zbierku Zväčšeniny (1973). Ťažisko jeho umeleckých aktivít spočívalo v oblasti literatúry pre deti a mládež, pre ktoré napísal knihy poviedok Tajomstvá (1978), Prvý deň prázdnin (1981), Deväť studničiek (1984), rozhlasove hry Studňa (1980) a Biela prašná cesta (1974), televízne scenáre hier Chlapské leto (1975), Yetiho stopy (1976), Posledná fáza zatmenia (1978), S vetrom vo vlasoch (1979), Soľ v tráve (1981), Brat kúzelníkovho brata (1982) a scenáre televíznych večerníčkových rozprávok O troch malých tučniakoch (1972), Plešulo (1973), Majster Kristián. Ako historik sa venuje výskumu slov. a európskych dejín 19. a 20. stor., autor kníh literatúry faktu Kolejáci (1990), Slovensko v Rakúsko-Uhorsku (1995). Spoluautor knihy Muži deklarácie (2000), autor biografických kníh o M. R. Štefánikovi a T. G. Masarykovi, zostavovateľ viacerých zborníkov z medzinárodných vedeckých komisií a konferencií historikov, spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu, autor monografií Dejín Slovenska (2007), Bratislava 1939 – 1945 (2006) a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Prevteľovania (1971)
  • Medzi vlkom a hmlou (1991)

  Poézia

  • Zväčšeniny (1973)

  Pre deti a mládež

  • Tajomstvá (1978)
  • Prvý deň prázdnin (1981)
  • Deväť studničiek (1984)

  Literatúra faktu

  • Kolejáci (1990)
  • Slovensko v Rakúsko-Uhorsku (1995)
  • Kronika Slovenska 1 (1998, spoluautor)
  • Kronika Slovenska 2 (1999, spoluautor)
  • Muži deklarácie (2000, spoluautor)
  • Bratislava 1939 – 1945 (2006)
  • Dejiny Slovenska (2007)

  Odborná literatúra

  Scenáristika

  • Majster Kristián (TV večerníček)
  • O troch malých tučniakoch (1972, TV večerníček)
  • Plešulo (1973, TV večerníček)
  • Chlapské leto (1975, TV hra)
  • Yetiho stopy (1976, TV hra)
  • Posledná fáza zatmenia (1978, TV hra)
  • S vetrom vo vlasoch (1979, TV hra)
  • Soľ v tráve (1981, TV hra)
  • Brat kúzelníkovho brata (1982, TV hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Biela prašná cesta (1974, hra)
  • Studňa (1980, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VÁLEK, Igor – KOVÁČ, Dušan – MIKOVIČ, Fedor: Táto krajina pripomína chrám. Rozhovor s autormi knihy (nielen) o jednej z mnohých
  VÁLEK, Igor – KOVÁČ, Dušan – MIKOVIČ, Fedor: Táto krajina pripomína chrám. Rozhovor s autormi knihy (nielen) o jednej z mnohých krás Slovenska. (Kráľova Studňa, Veľká Fatra) In: Literárny týždenník, roč. XXX, 6. 9. 2017, č. 29 – 30, s. 9. 

  ŠAH: Dušan Kováč – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 158.

  ZEMKO, Milan: Dušan Kováč: Bratislava 1939 – 1945. Mier a vojna v meste. In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 8.

  BODACZ, Bohuš: O mieste, ktoré malo byť výkladnou skriňou. Dušan Kováč: Bratislava 1939 – 1945 (Mier a vojna v meste). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 123 – 126.

  ŠAH: Dušan Kováč – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 157.

  BALÁŽ, Anton: "Obzretie" za spoločnými dejinami (Dušan Kováč: Slováci – Česi – dejiny). In: Knižná revue, roč. VIII, 7. 1. 1998, č. 1, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013