Dušan Makovický

Narodenie 10. 12. 1866 Ružomberok
Úmrtie 12. 3. 1921 Ružomberok  • Životopis autora

    R. 1877 – 85 študoval na gymnáziách v Ružomberku, Nagykőrosi a v Šoprone, 1885 – 91 medicínu na lekárskych fakultách univerzít

    R. 1877 – 85 študoval na gymnáziách v Ružomberku, Nagykőrosi a v Šoprone, 1885 – 91 medicínu na lekárskych fakultách univerzít v Prahe, Innsbrucku a v Berlíne. Po štúdiách pôsobil r. 1891 – 94 ako sekundárny lekár v Innsbrucku, 1894 v Budapešti, 1894 – 1904 bol praktickým lekárom v Žiline, 1904 – 10 osobným lekárom L. N. Tolstého v Jasnej Poľane, 1915 – 16 ho za odpor voči vojne internovali, 1920 sa vrátil do Ružomberka. Počas vysokoškolských štúdií sa zoznámil s filozofickými názormi L. N. Tolstého, ktoré potom horlivo propagoval v slov. časopisoch. Po 1890 pravidelne publikoval Tolstého listy a preklady jeho diel (Kreutzerova sonáta, Čím sú ľudia živí, Prenasledovanie kresťanov v Rusku, Prečo sa ľudia omamujú a i.). R. 1894 po prvý raz navštívil Tolstého v Jasnej Poľane, z čoho vznikla práca U L. N. Tolstého (1895 – 96). Autor kroniky Tolstého života a tvorby Jasnopoljanske zápisky (1922 – 23, 1924). Prispel do  zborníka Československé vzpomínky na Jasnou Poljanu (1925). Samostatne vydal populárno-náučné štúdie Žena (1895), Nazarénové v Uhrách (1896) a odbornú stať Trachóm (1899). 

    Zobraziť všetko
  • Diela a recenzie diel

    Literatúra faktu

    • U L. N. Tolstého (1895, 1895 – 96)
    • Jasnopoljanske zápisky (1922, 1923, 1924)
    • Československé vzpomínky na Jasnou Poljanu (1925, zborník)

    Odborná literatúra

    • Žena (1895)
    • Nazarénové v Uhrách (1896)
    • Trachóm (1899)
  • Monografie a štúdie o autorovi

    ELIÁŠ, Michal: Pamätník Dušana Makovického. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 4, s. 134 – 136.