Dušan Metod Janota

Narodenie 18. 6. 1922 Turzovka
Úmrtie 25. 7. 1997 Bratislava • Životopis autora

  R. 1932 – 36 študoval na gymnáziu, 1936 – 42 na obchodnej škole a akadémii, 1943 – 47 na Slov. vysokej škole hospodárskych vied, 1950

  R. 1932 – 36 študoval na gymnáziu, 1936 – 42 na obchodnej škole a akadémii, 1943 – 47 na Slov. vysokej škole hospodárskych vied, 1950 – 52 na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1966 – 67 urbanistiku na Vysokom učení technickom v Brne. R. 1944 pracovník Nakladateľstva Slov. liga, 1947 – 50 plánovač Ústredného riaditeľstva Št. lesov, 1950 – 52 Povereníctva poľnohospodárstva, 1952 – 61 pracovník Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonomiky SAV, 1961 – 81 Slov. ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, 1981 – 89 Št. ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, kde od r. 1989 žil na dôchodku. Poľnohospodársky a lesnícky odborník, ochranca prírody, ekológ, pamiatkar a propagátor starostlivosti o kultúrne dedičstvo, popularizátor histórie, literát a publicista. Autor približne 30 knižných publikácií a brožúr a vyše 250 vedeckých štúdií, početných príspevkov v periodickej tlači, najmä v časopise Krásy Slovenska. Časť jeho literárnej tvorby ma populárno-náučný charakter, napr. monografie Dubnica nad Váhom, Dubnický park a oranžéria (obe 1967), Historická zeleň Bratislavy (1977, všetky s A. Baginom). Spoluautor zbierky bratislavských povestí Zvon lumpov (1979) a knihy Krásy a vzácnosti slovenskej prírody (1984), samostatne vydal práce Maximilián Hell (1971) a Slovenský stredný Dunaj, nápor proti Trianonu a Gabčíkovo – Nagymaros (1991). Pripravil viacero rozhlasových biografických a literárno-dramatických pasiem venovaných problematike osobností slov. vedy, techniky a kultúry. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Zvon lumpov (1979, spoluautor)

  Literatúra faktu

  • Dubnica nad Váhom (1967, spoločné dielo: D. M. Janota, A. Bagin)
  • Maximilián Hell (1971)

  Odborná literatúra

  • Dubnický park a oranžéria (1967, spoločné dielo: D. M. Janota, A. Bagin)
  • Historická zeleň Bratislavy (1977, spoločné dielo: D. M. Janota, A. Bagin)
  • Krásy a vzácnosti slovenskej prírody (1984, spoluautor)
  • Slovenský stredný Dunaj, nápor proti Trianonu a Gabčíkovo – Nagymaros (1991)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ICJ.: Bibliografia významnej osobnosti. Branislav Matoušek – Alfréd Trnka: Život a dielo Ing. Dušana Metoda Janotu, CSc. (Recenzia). In: Slovenské pohľady ,
  ICJ.: Bibliografia významnej osobnosti. Branislav Matoušek – Alfréd Trnka: Život a dielo Ing. Dušana Metoda Janotu, CSc. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 121.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013