Dušan Slobodník

Narodenie 11. 4. 1927 Pezinok
Úmrtie 13. 12. 2001 Bratislava • Životopis autora

  R. 1938 – 44 študoval na gymnáziu vo Zvolene, pred maturitou r. 1945 ho pri prechode frontu zatkli príslušníci sovietskej vojenskej organizácie

  R. 1938 – 44 študoval na gymnáziu vo Zvolene, pred maturitou r. 1945 ho pri prechode frontu zatkli príslušníci sovietskej vojenskej organizácie Smerš a odsúdili na pätnásť rokov nútených prác v stalinských pracovných táboroch. Domov sa vrátil až po Stalinovej smrti na základe amnestie. R. 1954 zmaturoval na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou, 1954 – 58 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odkiaľ ho ako politicky nespoľahlivého zo štúdia vylúčili. Doštudovať mohol až po rehabilitácii r. 1960 na Karlovej univerzite v Prahe. Po vylúčení z vysokoškolského štúdia úradník v Banskej Bystrici, 1962 – 65 dokumentátor vo Výskumnom ústave káblov a izolantov v Bratislave, 1965 – 69 odborný pracovník Ústrednej knižnice SAV, 1969 – 92 vedecký pracovník a napokon riaditeľ v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR, 1992 – 94 minister kultúry, 1994 – 98 predseda Zahraničného výboru, od 1998 poslanec Národnej rady Slov. republiky. Okrem množstva literárnokritických štúdií, statí a recenzií knižne vydal práce Vzťah knižničnej vedy a informatiky (1969), Súčasná sovietska poézia a próza (s V. Čerevkom, 1975), Cesty k poézii (1976), Autori, diela, problémy (1977), Genéza a poetika science-fiction (1980), Cesty k próze (1981), Na ceste k syntéze (1983), Kontext slovenskej poézie, Súradnice poézie (obe 1985), Vedecké a literárne poznanie (1988), Teória a prax básnického prekladu (1990), politologické úvahy autobiografického charakteru Paragraf: Polárny kruh (1991), Proti sedemhlavému drakovi. Z dejín zápasu o Slovensko (1998), Hra o Slovensko (2000). Preložil vyše šesťdesiat prozaických, dramatických, básnických a literárnovedných diel z angličtiny, francúzštiny a ruštiny (S. Crane, A. C. Doyle, Th. Dreiser, R. W. Emerson, A. Hailey, A. Christie, J. London, H. Miller, W. Scott, G. B. Shaw, J. Updike, Č. Ajtmatov, I. Asimov, M. A. Bulgakov, V. Katajev, L. Leonov, A. I. Solženicyn a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Paragraf: Polárny kruh (1991)
  • Proti sedemhlavému drakovi. Z dejín zápasu o Slovensko (1998)
  • Hra o Slovensko (2000)

  Literatúra faktu

  • Horúce témy. Slovensko v ringu (1991)

  Odborná literatúra

  • Vzťah knižničnej vedy a informatiky (1969)

  Literárna veda

  • Súčasná sovietska poézia a próza (1975, spoločné dielo D. Slobodník, V. Čerevka)
  • Cesty k poézii (1976)
  • Autori, diela, problémy (1977)
  • Genéza a poetika science-fiction (1980)
  • Cesty k próze (1981)
  • Na ceste k syntéze (1983)
  • Kontext slovenskej poézie (1985)
  • Súradnice poézie (1985)
  • Súradnice literárneho diela (1986, kolektív autorov)
  • Vedecké a literárne poznanie (1988)
  • Teória a prax básnického prekladu (1990)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HORNÁČEK, Viliam: Ľútoriadky (za Dušanom Slobodníkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 120 – 123. KLENKO, Marián:
  HORNÁČEK, Viliam: Ľútoriadky (za Dušanom Slobodníkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 120 – 123.

  KLENKO, Marián: Politické hry a Slovensko. Dušan Slobodník: Hra o Slovensko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 115 – 117.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013