• Životopis autora

  Dušan VALÚCH v r. 1968 – 71 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Komárne, 1971 – 76 na Chemickotechnologickej fakulte

  Dušan VALÚCH v r. 1968 – 71 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Komárne, 1971 – 76 na Chemickotechnologickej fakulte Slov. vysokej školy technickej, neskôr 1986 – 87 angličtinu na UK v Bratislave. R. 1976 – 90 pracoval postupne ako robotník, technológ, dispečer, vedúci prevádzky v Slovnafte, 1991 – 94 zástupca riaditeľa obchodnej skupiny v Petrimexe, 1994 – 98 riaditeľ marketingu, od 1998 riaditeľ odboru vzťahov k verejnosti v Slovnafte v Bratislave. Ako pesničkár začínal v divadielku malých foriem na internáte Mladá garda, r. 1979 zakladajúci člen združenia pesničkárov Slnovrat, ktoré pôsobilo v Divadle u Rolanda. Po r. 1985 pokračoval s M. Janouškom a K. Zvozilom ako Jednofázové kvasenie, s ktorým absolvoval najmä klubové vystúpenia a zúčastnil sa na folkových festivaloch a prehliadkach (Porta, Folkový kolotoč, Folkfórum, Blues na Dunaji, Poetická lýra), v súčasnosti pôsobí v divadle A. Ha. v Bratislave. Vydával samizdatové zborníky folkového združenia Slnovrat (1979 – 90), prebásnil bábkovú hru M. Kubátovej O princovi Nejedkovi a princeznej Fňukalke (1984), napísal piesňové texty do muzikálu Čobogaj (scenár A. Ferko – vyšli v 2. zv. publikácie Sučasná slovenská dráma, 1997 – 98). Jeho texty, krátke veršované útvary vyšli výberovo v knihe O rafinérii a iné polobásne (1995), ktoré v druhom, rozšírenom vydaní vyšli pod názvom O (g) RAFinérii a iné polobásne (1999). Texty v rozšírenej podobe publikoval pod názvom Vražedný dixieland (1999). Svoje piesňové texty uverejnil aj v jubilejnej zbierke Slnovrat (2004). Spolupracuje so Slov. rozhlasom a Slov. televíziou.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • O rafinérii a iné polobásne (1995)
  • O (g) RAFinérii a iné polobásne (1999)
  • Vražedný dixieland (1999)
  • Slnovrat (2004)

  Dráma

  • Čobogaj (autor textov piesní muzikálu, scenár A. Ferko – vyšli v 2. zv. publikácie Sučasná slovenská dráma, 1997 – 98)

  Pre deti a mládež

  • O princovi Nejedkovi a princeznej Fňukalke (1984)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Dušan Valúch – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 158. VLNKA, Jaroslav: Opäťovný
  ŠAH: Dušan Valúch – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 158.

  VLNKA, Jaroslav: Opäťovný návrat k nonsensom. Dušan Valúch: Vražedný dixieland. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 103 – 105.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013