Eduard Urx

Narodenie 29. 1. 1903 Velká nad Veličkou (Česko)
Úmrtie 20. 4. 1942 Mauthausen (Rakúsko) • Životopis autora

  Eduard URX študoval na gymnáziu v Strážnici, r. 1919 sa presťahoval na Slovensko, kde r. 1922 maturoval na gymnáziu v Ružomberku, potom študoval češtinu a nemčinu na Filozofickej fakulte

  Eduard URX študoval na gymnáziu v Strážnici, r. 1919 sa presťahoval na Slovensko, kde r. 1922 maturoval na gymnáziu v Ružomberku, potom študoval češtinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (nedokončil) a stal sa členom Voľného združenia študentov socialistov zo Slovenska. Od 1924 redaktor Proletárskej nedele (príloha Pravdy chudoby), člen redakčnej rady časopisu Spartakus, pomáhal pri zakladaní časopisu DAV, od 1925 redaktor Pravdy v Bratislave, 1926 prešiel do ostravskej redakcie tohto časopisu, od 1928 tu zastával funkciu zodpovedného redaktora. R. 1929 viedol ostravský Dělnický deník, v novembri 1929 odišiel do Prahy za zástupcu šéfredaktora Rudého práva, neskôr sa stal jeho šéfredaktorom, spolu s L. Novomeským redigoval Tvorbu. R. 1931 bol odsúdený na deväťmesačné väzenie, ilegálne odišiel do Ruska, tu sa stal korešpondentom Kominterny, poslucháčom žurnalistického inštitútu, pod názvom Na socialistických polích uverejňoval reportáže v Rudom práve a Ľudovom denníku, ktoré r. 1934 vyšli knižne v Moskve. Od 1933 žil v ČSR v ilegalite, v Prahe sa skrýval až do r. 1935, od 1936 krajský tajomník KSČ v Ostrave, od apríla 1938 znova šéfredaktor Rudého práva, po mníchovských udalostiach redigoval ilegálne Rudé právo a bol straníckym inštruktorom pre Moravu. Po okupácii bol na čele prvého ilegálneho vedenia KSČ, organizoval ilegálnu prácu, spolupracoval pri vydávaní tlače, zabezpečoval spojenie s moskovským vedením, 13. 1. 1941 ho gestapo zatklo, po ročnom vypočúvaní a mučení v Praheho previezli do koncentračného tábora v Mauthausene a popravili. Od 1923 publikoval recenzie o dielach ľavicových autorov a teoretické príspevky o problematike proletárskej literatúry (Umenie a proletariát, Umenie a „umenie“, Literatúra a jej výchovná moc). Patril k intelektuálnemu krídlu marxistických kritikov, venoval pozornosť mladej slov. a českej ľavicovej literatúre, kriticky hodnotil úsilie literárnych skupín, polemizoval so zjednodušujúcimi sociologizujúcimi názormi na socialistickú literaturu. Vyzdvihoval tvorbu autorov združených okolo časopisu DAV, najmä P. Jilemnického. Autor publikácií Na socialistických polích (1934), Pole zorané (1934),  poviedok (Bilá cigareta, Růže na popravčím dvoře a i.). Venoval sa aj prekladaniu marxistickej literatúry a beletrie (U. Sinclaire, J. Reed). Jeho tvorba vyšla v publicistických a literárnokritických výberoch Za pravdu a mír (1954), Urx a naša prítomnosť (1960), Básnik v zástupe (1961), V prvních řadách (1962), V službách revolúcie (1976), Umění a proletariát (1979).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Bílá cigareta
  • Růže na popravčím dvoře

  Literárna veda

  • Literatúra a jej výchovná moc
  • Umenie a proletariát
  • Umenie a "umenie"
  • Urx a naša prítomnosť (1960, výber)
  • Básnik v zástupe (1961)
  • V službách revolúcie (1976, výber)

  Publicistika

  • Na socialistických polích (1934)
  • Pole zorané (1934)
  • Za pravdu a mír (1954, výber)
  • V prvních řadách (1962, výber)
  • Umění a proletariát (1979)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013