Elena Holéczyová

Narodenie 23. 1. 1906 Moravské Lieskové
Úmrtie 5. 12. 1983 Praha (Česko) • Životopis autora

  Otec → Jozef Hollý, manžel → Peter Zván. R. 1917 – 22 študovala na gymnáziách v Bratislave a v Prahe, kde 1922 – 26 pokračovala v štúdiách na Umeleckopriemyselnej škole. R. 1927

  Otec → Jozef Hollý, manžel → Peter Zván. R. 1917 – 22 študovala na gymnáziách v Bratislave a v Prahe, kde 1922 – 26 pokračovala v štúdiách na Umeleckopriemyselnej škole. R. 1927 – 29 návrhárka výšivkárskeho družstva Detva v Bratislave, 1929 – 48 slobodná umelkyňa v Brezne, 1948 – 55 výtvarná expertka Ústredia ľudovej umeleckej výroby a vedúca výroby družstva Detva v Bratislave, od r. 1955 samostatná výtvarníčka v Bratislave a v Prahe. Všestranne orientovaná umelecká osobnosť, popri textilnom výtvarníctve, čipkárstve a i. činnosti sa venovala aj písaniu odbornej a umeleckej literatúry. V tomto smere sa ako dramaticka autorka prezentovala vlastnými i upravenými rozhlasovými hrami a filmovými scenármi. Autorka rozhlasových hier Danse amoureuse (1940), Keď voňali lipy (1943), Blúdenie (1941), Túžba za svetlom (1942). Pre rozhlas upravila populárnu ľudovú veselohru svojho otca Jozefa Hollého Kubo (1944, 1950), ako aj jeho ďalšie hry Černová (1940) a Márnotratný syn (1949). Filmové poviedky Hanka sa vydáva (1943), Slovenská Veľká noc, Spievaj si, spievaj (obe 1944) a Svet pod hoľami (1946). Divadelnú hru Onedlho bude svitať (1959) inscenovalo Divadlo P. Jilemnického v Žiline.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Onedlho bude svitať (1959)

  Scenáristika

  • Hanka sa vydáva (1943, filmová poviedka)
  • Slovenská Veľká noc (1944, filmová poviedka)
  • Spievaj si, spievaj (1944, filmová poviedka)
  • Svet pod hoľami (1946, filmová poviedka)

  Rozhlasová tvorba

  • Černová (1940, pre rozhlas upravila hru svojho otca J. Hollého)
  • Danse amoureuse (1940, hra)
  • Blúdenie (1941, hra)
  • Túžba za svetlom (1942, hra)
  • Keď voňali lipy (1943, hra)
  • Kubo (1944, 1950, pre rozhlas upravila veselohru svojho otca J. Hollého)
  • Márnotratný syn (1949, pre rozhlas upravila hru svojho otca J. Hollého)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013