• Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
 • Životopis autora

  R. 1964 – 68 študovala francúzštinu a ruštinu na Univerzite 17. novembra v Prahe, 1969 – 70 na filozofickej fakulte univerzity v Rennes. R.

  R. 1964 – 68 študovala francúzštinu a ruštinu na Univerzite 17. novembra v Prahe, 1969 – 70 na filozofickej fakulte univerzity v Rennes. R. 1970 – 73 pracovníčka Ministerstva kultúry Slov. socialistickej republiky, 1974 – 75 redaktorka Čs. rozhlasu, 1976 – 92 literárneho mesačníka Romboid v Bratislave, potom pôsobila v diplomatických službách: 1992 na veľvyslanectve ČSFR, 1993 – 97 Slov. republiky v Paríži, 1997 – 99 pracovníčka Ministerstva zahraničných vecí v Bratislave, od r. 1999 Stálej misie Slov. republiky pri Rade Európy v Štrasburgu. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. Básne a sporadicky aj poviedky publikovala časopisecky, knižne debutovala básnickou zbierkou Nesmelo sa teším (1980). Potom sa preorientovala na prekladovú tvorbu, z francúzštiny preložila viacero prozaických prác, okrajovo drámu (A. Gide, A. Jardin, A. Mailletová, E. Roblès, C. Simon, K. Yacine a i.), sústreďujúc sa na súčasnú francúzsku, ako aj frankofónnu kanadskú a alžírsku literatúru. Krššákovej preklad A. Djebarovej Láska a tanec smrti (1989), rovnako ako jej preklad románu J. Rouauda Polia cti (1994) získali najvyššie prekladateľské ocenenia – Cenu J. Hollého. Za preklad M. Prousta Hľadanie strateného času (2001) získala ďalšie prestížne ocenenie – Cenu Z. Jesenskej.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Nesmelo sa teším (1980)

  Prekladateľská činnosť

  • A. Djebarová: Láska a tanec smrti (1989)
  • J. Rouaud: Polia cti (1994)
  • M. Proust: Hľadanie strateného času (2001)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Elena Krššáková – 70. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 157. ŠAH: Elena
  ŠAH: Elena Krššáková – 70. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 157.

  ŠAH: Elena Krššáková – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia (Ceny J. Hollého) Literárneho fondu za rok 2001 za preklad diela Marcel Proust: Hľadanie strateného času I. – Na Swannovej strane Cena J.
  Prémia (Ceny J. Hollého) Literárneho fondu za rok 2001 za preklad diela Marcel Proust: Hľadanie strateného času I. – Na Swannovej strane

  Cena J. Hollého r. 1989 za preklad diela A. Djebarovej Láska a tanec smrti

  Cena J. Hollého r. 1994 za preklad románu J. Rouauda Polia cti
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013