• Pseudonym

  Ján Eben
 • Životopis autora

  Emil Borčin po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Zlatých Moravciach (1964) študoval dejepis a slovenský jazyk na

  Emil Borčin po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Zlatých Moravciach (1964) študoval dejepis a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1964 – 1969). Po štúdiách bol stredoškolským profesorom na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1970 – 1973). Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde bol redaktorom kultúrnej rubriky v denníku Práca (1973 – 1997), vedúcim edičnej sekcie v Národnom literárnom centre (1997 – 1999), potom redaktorom mesačníka Národného osvetového centra Javisko (1999 – 2000). Od roku 2000 je vedúcim redaktorom vydavateľstva Slovenskej akadémie vied Veda.

  Prózy pre mládež a dospelých publikoval od polovice 60. rokov v Mladej tvorbe, Nedeľnej pravde a i. Ťažiskom jeho doterajšej literárnej aktivity je rozhlasová dramatická tvorba, v ktorej debutoval rozprávkovou hrou Malý princ z Ružovej planéty (1983). Po nej nasledovali rozhlasové hry pre mládež Hľadá sa hrdina (1984), Príbeh nástenných hodín (1985), Rozprávka o kométe (1991) a hra pre dospelých Krajina v daždi (1998). Ako prozaik debutoval súborom piatich próz Neobývateľné miesto (1995), prinášajúcich reminiscencie na detstvo a mladosť. Detským čitateľom adresoval prózu o dospievajúcom chlapcovi Srdce na dne, ktorý na seba berie zodpovednosť za rozpadajúci sa rodičovský vzťah, metaforicky vyjadrený stratou rodinného amuletu – zlatého srdiečka. Pre autorove výrazové prostriedky je charakteristická symbolika, metaforické videnie sveta, vkladanie vedľajších rozprávkových sujetov, ktoré vyvažuje humorom a chlapčenským slangom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Neobývateľné miesto (1995)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Srdce na dne (2002)

  Rozhlasová tvorba

  • Malý princ z Ružovej planéty (1983, rozprávková hra)
  • Hľadá sa hrdina (1984, hra pre mládež)
  • Príbeh nástenných hodín (1985, hra pre mládež)
  • Rozprávka o kométe (1991, hra pre mládež)
  • Krajina v daždi (1998, hra pre dospelých)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Emil Borčin – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 158 – 159. TUCHYNSKÝ, Jozef: Odtajňovanie
  ŠAH: Emil Borčin – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 158 – 159.

  TUCHYNSKÝ, Jozef: Odtajňovanie detských snov (Emil Borčín: Srdce na dne). In: Knižná revue, roč. XII, 12. 6. 2002, č. 12, s. 5.

  ČECHVALA, Milan: Náš tip – Emil Borčin: Súvaha nad neobývateľným miestom. In: Knižná revue, roč. V, 26. 7. 1995, č. 13/14, s. 1.

  JANKOVIČ, Jozef – BORČIN, Emil: Nástrahy lovca času (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 22. 2. 1995, č. 3, s. 4.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013