Emil Kudlička

Narodenie 13. 7. 1933 Ružomberok
Úmrtie 23. 7. 2009 Bratislava • Pseudonym

  Emil Saškin
 • Prekladá z jazykov

  Bulharský jazyk
  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  R. 1944 – 52 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1952 – 57 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1957

  R. 1944 – 52 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1952 – 57 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. R. 1957 – 98 prednášal ruštinu a bulharčinu na Katedre jazykov Filozofickej fakulty UK v Bratislave, zároveň 1968 – 71, 1972 – 73 a od r. 1999 lektor slov. jazyka a kultúry na Univerzite Klimenta Ochridského v Sofii. Systematicky sa venoval prekladu bulharskej drámy. Ako prvú preložil klasickú komédiu I. Vazova U ministra (1964), po nej nasledovalo vyše 40 titulov dramatickej spisby moderných autorov bábkových a najmä divadelných hier, drám i komédií (B. Aprilov, G. Danilov, D. Dimov, G. Džagarov, K. Georgiev, N. Chajtov, K. Iliev, N. Jordanov, J. Jovkov, K. Kalčev, P. Mančev, E. Manov, V. Neškov, P. Pančev, Ľ. Peevski, I. Pejčev, P. Pelinov, R. Stojanov, A. Strašimirov, E. Švarc, K. Topalov, M. Veličkov). Osobitne sa zameral na dramatickú tvorbu J. Radičkova (Január, 1975; Pokus o lietanie, 1980; Železný chlapec, 1983; Koše, 1984), V. Petrova (Čestné mušketierske, 1981; Divadlo, moja láska, 1984; Biela rozprávka; Puk!, obe 1985) a na prekladanie úspešných komédií S. Stratieva (Rímsky kúpeľ, 1976; Velúrové sako, 1978; Autobus, 1982; Maximalista, 1984; Zem sa krúti, 1989). Príležitostne prekladal drámu a prózu z ruštiny (E. Radzinskij, O. Šmeľov, V. Vostokov). V oblasti odbornej literatúry preložil rozsiahle Dejiny Bulharska (1962), monografiu P. K. Javorova Moderná bulharská dráma (1977), zostavil zborník Súčasná bulharská dráma (1996), ktorý doplnil o doslov a bibliografiu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Editorská činnosť

  • Súčasná bulharská dráma (1996, zborník)

  Prekladateľská činnosť

  • Dejiny Bulharska (1962)
  • Vazov, I.: U ministra (1964)
  • Radičkov, J.: Január (1975)
  • Stratiev, S.: Rímsky kúpeľ (1976)
  • Moderná bulharská dráma (1977)
  • Stratiev, S.: Velúrové sako (1978)
  • Radičkov, J.: Pokus o lietanie (1980)
  • Petrov, N. V.: Čestné mušketierske (1981)
  • Stratiev, S.: Autobus (1982)
  • Radičkov, J.: Železný chlapec (1983)
  • Petrov, N. V.: Divadlo, moja láska (1984)
  • Radičkov, J.: Koše (1984)
  • Stratiev, S.: Maximalista (1984)
  • Petrov, N. V.: Biela rozprávka (1985)
  • Petrov, N. V.: Puk! (1985)
  • Petrov, V.: Biela rozprávka (1985, spolus E. Kudličkom, bábková hra)
  • Stratiev, S.: Zem sa krúti (1989)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Emil Kudlička – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 318.