Emil Rusko

Narodenie 27. 6. 1900 Ľubietová
Úmrtie 9. 5. 1961 Bratislava • Pseudonym

  E. Ľubiet, Emil Rusko Ľubietovský, E. Rumil
 • Životopis autora

  Po absolvovaní meštianskej školy v Banskej Bystrici (1916) študoval r. 1916 – 20 na učiteľských ústavoch v Turčianskych Tepliciach,

  Po absolvovaní meštianskej školy v Banskej Bystrici (1916) študoval r. 1916 – 20 na učiteľských ústavoch v Turčianskych Tepliciach, Kiskunfélegyháze a v Leviciach. Po štúdiách učiteľ v Dolnej Mičinej, Dúbravici a v Košiciach, r. 1928 – 48 rozhlasový pracovník v Košiciach a v Bratislave, 1948 – 51 bol riaditeľom SĽUK-u, 1951 – 58 vedúcim hudobného odboru Povereníctva školstva a osvety v Bratislave. Začínal ako básnik zbierkami Piesne nového rána (1926) a Šiel som cestou (1940). Výraznejšie sa uplatnil v dramatickej tvorbe. Autor hry Plamene (1928), spoluautor komédie Červená opica (1929), hry Krútňava (1930), s A. Prídavkom upravil svoju rozhlasovú hru Nové časy idú (1933) na scénické výstupy, ktoré naštudovali viaceré ochotnícke súbory. Dominantnou oblasťou jeho pôsobenia sa stal rozhlas a rozhlasová tvorba. Bol autorom prvých slov. rozhlasových reportáží a zaradil sa medzi popredných čs. rozhlasových reportérov predvojnového obdobia. V Košiciach naštudoval okolo 150 dramatických relácií, v Bratislave vyše 40. Prekladal dramatické diela a prózu z češtiny a z maďarčiny, upravoval pre vysielanie divadelné hry a dramatizoval epické predlohy (G. K. Zechenter, J. Kalinčiak, M. Kukučín, J. G. Tajovský, Timrava, J. Jesenský, ale aj A. France a A. Dumas). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Piesne nového rána (1926)
  • Šiel som cestou (1940)

  Dráma

  • Plamene (1928, hra)
  • Červená opica (1929, komédia)
  • Krútňava (1930, hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Nové časy idú (1933, hra, úprava súpôi s A. Prídavkom)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách. I n: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 84.
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 84.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013