Emil Svetoň

Narodenie 16. 3. 1923 Miškovec (Maďarsko)
Úmrtie 24. 12. 1994 Bratislava • Životopis autora

  Emil SVETOŇ , syn → Ľuboš Svetoň. R. 1939 – 41 navštevoval obchodnú školu v Banskej Bystrici, 1941 – 44 účtovník rafinérie v

  Emil SVETOŇ, syn → Ľuboš Svetoň. R. 1939 – 41 navštevoval obchodnú školu v Banskej Bystrici, 1941 – 44 účtovník rafinérie v Dubovej, 1945 – 47 vojak základnej vojenskej služby, 1947 – 48 administratívny pracovník v Ústredí slov. ochotníckych divadiel v Martine, 1948 – 53 zamestnanec Čs. št. filmu v Bratislave, 1953 – 62 redaktor Života, 1964 – 69 Hlasu ľudu, 1969 – 70 Obzoru socializmu, 1970 – 72 bol na tvorivej dovolenke, od 1973 na dôchodku. Literárne činný od začiatku 40. rokov, knižne debutoval veselohrou Testament (1946), po nej napísal hru Iba žena (1948), ďalšie hry a scénky zaradil do súboru Symetria pre deti, mládež a dospelých (1989); poviedky Človek neumiera (1954), Stretnutia s hrdinami (1954); detektívky pre mládež Vak bez majiteľa (1965), Záhadná hra kociek (1968), Tajomstvo pod viaduktom (1970), Hore ruky, autičári! (1973). Jeho prózy a prózy syna Ľuboša vyšli v knihe ... a predsa uhorský kraľ žje! (2005). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Dráma

  • Testament (1946)
  • Iba žena (1948)
  • Symetria pre deti, mládež a dospelých (1989)

  Pre deti a mládež

  • Vak bez majiteľa (1965)
  • Záhadná hra kociek (1968)
  • Tajomstvo pod viaduktom (1970)
  • Hore ruky, autičári! (1973)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Pôvod nie je dôležitý (Emil a Ľuboš Svetoňovci: ... a predsa uhorský kráľ žije! Dvakrát mladý Micuko).
  BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Pôvod nie je dôležitý (Emil a Ľuboš Svetoňovci: ... a predsa uhorský kráľ žije! Dvakrát mladý Micuko). In: Knižná revue, roč. XVI, 20. 12. 2006, č. 26, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013