Emo Bohúň

Narodenie 13. 4. 1899 Ružomberok
Úmrtie 15. 7. 1959 Bratislava • Pseudonym

  Bemo; Dr. Rímsky; Skorpius
 • Prekladá z jazykov

  Maďarský jazyk
 • Životopis autora

  Emo Bohúň (brat → Ján Bohúň) študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Mako (Maďarsko) a na obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne

  Emo Bohúň (brat → Ján Bohúň) študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Mako (Maďarsko) a na obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne (pre vojnové udalosti nedokončil). Po r. 1918 pôsobil ako kultúrny referent, bankový úradník a redaktor v Prešove, potom redaktor Slov. východu v Košiciach, 1923 úradník v Ružomberku, 1923 – 24 redaktor Národneho denníka v Košiciach, od r. 1925 pôsobil v Bratislave, kde bol najprv redaktorom Ľudovej politiky, potom Ľudového chýrnika, Slov. tyždenníka a i., od 1938 redaktor a začas riaditeľ Slov. tlačovej kancelárie, po 1945 spolupracovník časopisu Týždeň, redaktor Roháča, od 1957 Kultúrneho života. Zakladateľ viacerých humoristických časopisov (Dereš, Bubon, Veselé noviny). Autor románov s jánošíkovskou tematikou Jánošíkov poklad, Dedičstvo Jánošíkovho pokladu, úsmevných memoárových próz Zaprášené histórie (1948), Dejiny veselé i neveselée (1960), reportáží. Bol autorom libreta operety Ženské rozmary (1922) a prekladal z maďarskej literatury (K. Mikszath).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dedičstvo Jánošíkovho pokladu
  • Jánošíkov poklad
  • Zaprášené histórie (1948)
  • Dejiny veselé i neveselé (1960)

  Iné

  • Ženské rozmary (1922, autor libreta operety)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁBIK, Ján: Rozprávač bratislavskej bohémy (Emo Bohúň: Zaprášené histórie). In: Knižná revue , roč. XIII, 5. 2. 2003, č. 3,
  BÁBIK, Ján: Rozprávač bratislavskej bohémy (Emo Bohúň: Zaprášené histórie). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 2. 2003, č. 3, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013