Ernest Sirochman

Narodenie 1. 1. 1937 Blatné Revištia
Úmrtie 23. 2. 2019 • Pseudonym

  E. Ochman, Ervín Ochman, Ervín sir Ochman, S. Ochman, Stano Manoch
 • Životopis autora

  R. 1952 – 55 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Sobranciach, 1955 – 60 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1960

  R. 1952 – 55 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Sobranciach, 1955 – 60 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 62 prof. na Jedenásťročnej strednej škole v Holíči, 1962 – 63 učiteľ na základnej škole vo Veľkých Levároch, od r. 1963 trvale pôsobí a žije v Michalovciach: 1963 – 64 metodik v Okr. ľudovej knižnici, 1964 – 2000 prof. na Gymnáziu P.  Horova, zaroveň 1990 – 93 aj riaditeľ Domu Matice slov., od r. 2000 asistent Fakulty masmedialnej komunikacie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na detašovanom pracovisku v Michalovciach. V bibliografickej a publicistickej činnosti sa predovšetkým zameral na významnych slov. básnikov a spisovateľov pochádzajúcich z východného Slovenska, zvlášť zo Zemplína, ktorých priblížil v bio-bibliografických prácach Pavol Horov (1965), Mikuláš Kasarda (1970), Juraj Pado (1972), Ján Štiavnický – prozaik, dramatik, publicista (1987), Michal Stojak – vyznávač kultúry slova (1999). Ako zostavovateľ, spoluautor, editor a bibliofil pripravil na knižné vydanie vyše 20 zborníkov, antológií z tvorby východoslov. autorov (A. Hnáth, P. Horov, M. Kasarda, J. Murín, J. Pado, J. Tóth, G. Zvonický). Ako literárny publicista, recenzent a popularizátor, početnými článkami  a recenziami prispieval do celoslovenskej i regionálnej periodickej tlače.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literárna veda

  • Pavol Horov (1965)
  • Mikuláš Kasarda (1970)
  • Juraj Pado (1972)
  • Ján Štiavnický – prozaik, dramatik, publicista (1987)
  • Michal Stojak – vyznávač kultúry slova (1999)
  • Nížinný dvojzáprah (2011, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ernest Sirochman – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 157.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013