Eugen Pauliny

Narodenie 13. 12. 1912 Zvolen
Úmrtie 20. 5. 1983 Bratislava • Životopis autora

  Syn → Ján Pauliny. R. 1922 – 30 študoval na gymnáziu vo Zvolene, r. 1930 – 35 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách

  Syn → Ján Pauliny. R. 1922 – 30 študoval na gymnáziu vo Zvolene, r. 1930 – 35 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1935 – 37 ako stredoškolský učiteľ vo Zvolene, r. 1937 – 43 asistent na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity, r. 1943 – 45 vedúci vedeckých ústavov SAVU, r. 1945 – 50 prof. slov. jazyka Filozofickej fakulty Slov. univerzity, r. 1951 korektor vydavateľstva Práca, r. 1951 – 53 redaktor Pedagogického nakladateľstva, v r. 1953 – 79 bol prof. slov. jazyka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Všestranne orientovaný slovakista, slavista a jazykovedec. Ako lingvista analyzoval umelecké diela viacerých slov. autorov (J. Kalinčiak, M. Kukučín, B. Slančíková-Timrava, J. Gregor-Tajovský, Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli a i.), napr. v práci O jazyku a štýle slovenskej prózy (1983). R. 1953 edične pripravil Kollárove Národné spievanky, 1954 Dobšinského Slovenské ľudové príslovia, 1958 Prostonárodné slovenské povesti, 1977 s P. Ratkošom Veľkomoravské legendy a povesti. Autor monografie Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy (1964), spoluautor knihy Život a dielo Metoda (1985); autor početných jazykovedných monografií (Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť, 1983 a i.), štúdií a učebníc; zo staroslovienčiny preložil Cyrilov Proglas (prebásnil ho V. Turčány, 1998). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy (1964)
  • Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť (1983)
  • O jazyku a štýle slovenskej prózy (1983)
  • Život a dielo Metoda (1985, spoluautor)

  Editorská činnosť

  • Národné spievanky (1953)
  • Slovenské ľudové príslovia (1954)
  • Prostonárodné slovenské povesti (1958)
  • Veľkomoravské legendy a povesti (1977)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. Eugen Pauliny (1912 – 1983). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č.
  KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. Eugen Pauliny (1912 – 1983). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 56 – 65.

  APFEL, Viliam: Sedem viet o siedmich knihách. Ľubomír Feldek, Matúš Kučera, Eugen Pauliny, Pavol Žigo / Na písme zostalo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 120 – 124.

  KAČALA, Ján: Jazykovedec a literárne dielo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 56 – 63.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013