Eugen Vesnin

Narodenie 22. 1. 1913 Mokrý Háj
Úmrtie 12. 6. 1983 Rím (Taliansko) • Vlastné meno

  Ignác Zelenka
 • Pseudonym

  Eugen Vesnin
 • Životopis autora

  Eugen VESNIN , obč. m. Ignác Zelenka. Študoval na gymnáziu v Skalici, maturoval 1933 v Trnave, r. 1933 – 43 študoval na Collegium Russicum, Pápežskej

  Eugen VESNIN, obč. m. Ignác Zelenka. Študoval na gymnáziu v Skalici, maturoval 1933 v Trnave, r. 1933 – 43 študoval na Collegium Russicum, Pápežskej gregoriánskej univerzite, Kráľovskej univerzite, Pápežskom orientálnom ústave a na univerzite v Ríme. Od r. 1941 pôsobil ako lektor slov. jazyka na rímskej univerzite, potom knihovník u kardinála E. Tisseranta, od 1943 bol knihovníkom v katalogizačnom oddelení Apoštolskej vatikánskej knižnice, istý čas aj riaditeľom tohto oddelenia, 1948 – 54 vydával a redigoval časopis Rím a rovnomennú knižnú edíciu. Počas štúdií v Ríme posielal verše do viacerých slov. časopisov (Kultúra, Pero, Slov. pohľady a i.), knižne debutoval r. 1965 rozsiahlym výberom z tvorby Zo zátišia mimóz v edícii Duch a svet. V tejto edícii (redigoval ju E. Žatko-Bor) vyšli všetky jeho básnické zbierky (Z temena mojich hôr, 1966; Cesta na Ponzu, 1967; Ja nie som potomok zlatokopov, 1968; Aj v etrúrskych záhradách, 1970; Kytica  nezábudok,1971; Ó, more, ó, more, 1973; Prehŕňajúc svoj rímsky náčrtník, 1975; Balada o neznámom Slovákovi, 1976; Albatros slovenský, 1977; Athanasia Slovaca, 1980 a i. Je autorom prác o Vatikáne a o Svätej stolici, z taliančiny preložil diela A. Columba a I. Giordaniho. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Z temena mojich hôr (1966)
  • Zo zátišia mimóz (1966, výber redigoval E. Žatko-Bor)
  • Cesta na Ponzu (1967)
  • Ja nie som potomok zlatokopov (1968)
  • Aj v etrúrskych záhradách (1970)
  • Kytica nezábudok (1971)
  • Ó, more, ó, more (1973)
  • Prehŕňajúc svoj rímsky náčrtník (1975)
  • Balada o neznámom Slovákovi (1976)
  • Albatros slovenský (1977)
  • Athanasia Slovaca (1980)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOŠÍK, Ľudovít: Spomíname na slovenského básnika Ignáca Zelenku. In: Katolícke noviny, roč. 132, 22. 1. 2017, č. 3, s. 15.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013