Eva Kováčová

Narodenie 14. 7. 1951 Rimavská Sobota
Úmrtie 12. 2. 2010 Bratislava • Pseudonym

  Marek Jankovič, Vika
 • Životopis autora

  Eva KOVÁČOVÁ , v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Hnúšti, 1969 – 71 na Strednej ekonomickej

  Eva KOVÁČOVÁ, v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Hnúšti, 1969 – 71 na Strednej ekonomickej škole v Rimavskej Sobote, 1973 – 78 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1971 sprvu administratívna pracovníčka, 1971 – 79 učila hru na klavíri a hudobnú výchovu v Ľudovej škole umenia v Hnúšti, 1979 – 80 pracovníčka vydavateľstva Slov. spisovateľ, po r. 1981 redaktorka denníka Pravda, žila a pôsobila v Bratislave. Vystriedala viacero zamestnaní – pôsobila ako vrátnička, policajtka, personalistka, novinárka, učiteľka, upratovačka a pisárka. Prvé verše publikovala v Novom slove. Autorka zbierok básní Striedavo oblačno (1973), Zastavenie v čase (1978), Vážne vášne (1982), Labutia pieseň (1996). Veršami s motívmi rodného Malohontu prispela do obrázkovo-poetickej knihy Rimavskou dolinou (1991). Vydala aj autobiografickú prózu Príbehy Evy Šelmecovej (2005). Písala aj sci-fi prózy, ktoré uverejňovala v zborníku Krutohlav. Poviedkou Svet patrí smelým pod preudonymom Marek Jankovič získala 1. miesto v súťaži o Cenu Gustáva Reussa roku 1995. V časopise Slovenka pod pseudonymom Vika vykladala sny. Pre deti vydala knihu Urob si bábiky a panáky (1983). Založila regionálnu literárnu súťaž Hrebendova kapsa, ktorej predsedala ako porotkyňa 11 ročníkov až do svojej smrti.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Svet patrí smelým (pod pseudonymom Marek Jankovič získala 1. miesto v súťaži o Cenu Gustáva Reussa roku 1995.)
  • Príbehy Evy Šelmecovej (2005)

  Poézia

  • Striedavo oblačno (1973)
  • Zastavenie v čase (1978)
  • Vážne vášne (1982)
  • Rimavskou dolinou (1991, spoluautorka)
  • Labutia pieseň (1996)

  Pre deti a mládež

  • Urob si bábiky a panáky (1983)

  Editorská činnosť

  • Krutohlav (1998, zborník)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -pj-: Opustili nás (Eva Kovávčová). In: Knižná revue , roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 11. ŠAH: Eva Kováčová – 55. (Pripomíname
  -pj-: Opustili nás (Eva Kovávčová). In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 11.

  ŠAH: Eva Kováčová – 55. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 316 – 317.

  ŠAH: Eva Kováčová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  1. miesto v súťaži o Cena Gustáva Reussa roku 1995 za poviedku Svet patrí smelým (pod pseudonymom Marek Jankovič) Cena Mlok za zásluhy in memoriam 2010
  1. miesto v súťaži o Cena Gustáva Reussa roku 1995 za poviedku Svet patrí smelým (pod pseudonymom Marek Jankovič)

  Cena Mlok za zásluhy in memoriam 2010 udelil ČS Fandom
  Zobraziť všetko