Eva Kováčová

Narodenie 14. 7. 1951 Rimavská Sobota
Úmrtie 12. 2. 2010 Bratislava • Pseudonym

  Marek Jankovič, Vika
 • Životopis autora

  Eva KOVÁČOVÁ , v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Hnúšti, 1969 – 71 na Strednej ekonomickej

  Eva KOVÁČOVÁ, v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Hnúšti, 1969 – 71 na Strednej ekonomickej škole v Rimavskej Sobote, 1973 – 78 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1971 sprvu administratívna pracovníčka, 1971 – 79 učila hru na klavíri a hudobnú výchovu v Ľudovej škole umenia v Hnúšti, 1979 – 80 pracovníčka vydavateľstva Slov. spisovateľ, po r. 1981 redaktorka denníka Pravda, žila a pôsobila v Bratislave. Vystriedala viacero zamestnaní – pôsobila ako vrátnička, policajtka, personalistka, novinárka, učiteľka, upratovačka a pisárka. Prvé verše publikovala v Novom slove. Autorka zbierok básní Striedavo oblačno (1973), Zastavenie v čase (1978), Vážne vášne (1982), Labutia pieseň (1996). Veršami s motívmi rodného Malohontu prispela do obrázkovo-poetickej knihy Rimavskou dolinou (1991). Vydala aj autobiografickú prózu Príbehy Evy Šelmecovej (2005). Písala aj sci-fi prózy, ktoré uverejňovala v zborníku Krutohlav. Poviedkou Svet patrí smelým pod preudonymom Marek Jankovič získala 1. miesto v súťaži o Cenu Gustáva Reussa roku 1995. V časopise Slovenka pod pseudonymom Vika vykladala sny. Pre deti vydala knihu Urob si bábiky a panáky (1983). Založila regionálnu literárnu súťaž Hrebendova kapsa, ktorej predsedala ako porotkyňa 11 ročníkov až do svojej smrti.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Svet patrí smelým (pod pseudonymom Marek Jankovič získala 1. miesto v súťaži o Cenu Gustáva Reussa roku 1995.)
  • Príbehy Evy Šelmecovej (2005)

  Poézia

  • Striedavo oblačno (1973)
  • Zastavenie v čase (1978)
  • Vážne vášne (1982)
  • Rimavskou dolinou (1991, spoluautorka)
  • Labutia pieseň (1996)

  Pre deti a mládež

  • Urob si bábiky a panáky (1983)

  Editorská činnosť

  • Krutohlav (1998, zborník)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -pj-: Opustili nás (Eva Kovávčová). In: Knižná revue , roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 11. ŠAH: Eva Kováčová – 55. (Pripomíname
  -pj-: Opustili nás (Eva Kovávčová). In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 11.

  ŠAH: Eva Kováčová – 55. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 316 – 317.

  ŠAH: Eva Kováčová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  1. miesto v súťaži o Cena Gustáva Reussa roku 1995 za poviedku Svet patrí smelým (pod pseudonymom Marek Jankovič) Cena Mlok za zásluhy in memoriam 2010
  1. miesto v súťaži o Cena Gustáva Reussa roku 1995 za poviedku Svet patrí smelým (pod pseudonymom Marek Jankovič)

  Cena Mlok za zásluhy in memoriam 2010 udelil ČS Fandom
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013