Fedor Cádra

Narodenie 18. 4. 1926 Nové Mesto nad Váhom
Úmrtie 10. 2. 1998 Nové Mesto nad Váhom • Životopis autora

  Fedor Cádra (1926 – 1998) absolvoval gymnázium v Novom Meste nad Váhom, kde r. 1945 maturoval, 1945 – 49 študoval na Vysokej škole

  Fedor Cádra (1926 – 1998) absolvoval gymnázium v Novom Meste nad Váhom, kde r. 1945 maturoval, 1945 – 49 študoval na Vysokej škole hospodárskych vied v Prahe. Po štúdiách pôsobil v Bratislave, od r. 1950 ako redaktor Vydavateľstva Pravda, 1953 – 56 redaktor týždenníkov Život a Svet socializmu, 1956 – 69 zahraničnopolitický komentátor Čs. rozhlasu, pre politické postoje v tzv. krízových rokoch bol z rozhlasu prepustený, 1970 – 75 profesionálny spisovateľ, od 1975 pracovník Výskumného ústavu hydinárskeho priemyslu, od 1986 žil na dôchodku v rodisku. Venoval sa poézii, próze a publicistike. Autor básnickej zbierky Snímka tejto chvíle (1948), románov Jediný deň života (1959), Smrť v súmraku (1963), novely Neistota (1967), zbierky poviedok Výhliadkový autobus (1969), satirických noviel Heslo Vieročka (1990) a zbierky poviedok V jame levovej (1996). Okrem toho napísal divadelnú hru Lazaret (1976), scenáre televíznych hier a filmov (Desatinka citu, Defekt, Úkryt a i.), prekladal z francúzštiny, angličtiny a nemčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Jediný deň života (1959)
  • Smrť v súmraku (1963)
  • Neistota (1967)
  • Výhliadkový autobus (1969)
  • Heslo Vieročka (1990)
  • V jame levovej (1996)

  Poézia

  • Snímka tejto chvíle (1948)

  Dráma

  • Lazaret (1976)

  Scenáristika

  • Defekt
  • Desatinka citu
  • Úkryt
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Metamorfózy litanickej formy v slovensksej lyrike 20. a 21. storočia). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 71.
  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Metamorfózy litanickej formy v slovensksej lyrike 20. a 21. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 71.

  SVETOŇ, Ľuboš: Osem pádov. Fedor Cádra: V jame levovej. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 142 – 143.

  BEŇO, Ján: Vyberané z polstoročia (Fedor Cádra: V jame levovej). In: Knižná revue, roč. VI, 9. 10. 1996, č. 20, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013