Fedor Kriška

Narodenie 1. 6. 1935 Tisovec
Úmrtie 1. 1. 2011 Bratislava • Životopis autora

  Výtvarný teoretik, galerista a publicista. V Tisovci navštevoval gymnázium, v r. 1954 – 58 študoval Dejiny umenia a estetiku na

  Výtvarný teoretik, galerista a publicista. V Tisovci navštevoval gymnázium, v r. 1954 – 58 študoval Dejiny umenia a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tesne pred ukončením štúdií bol zo školy ako synovec Vladimíra Clementisa vylúčený. Aj napriek zákazu absolvovania vysokoškolského štúdia sa stal výraznou osobnosťou teórie slovenského výtvarného umenia. Od r. 1963 až do r. 2000 pôsobil v Galérii mesta Bratislavy ako odborný pracovník, námestník pre hlavnú činnosť, v r .1993 – 96 bol poverený jej vedením. Kurátorsky pripravil desiatky výstav a katalógov slovenského umenia 20. storočia doma i v zahraničí. Ako jeden z prvých sa začal systematicky venovať autorom zo Skupiny Mikuláša Galandu. V dennej i odbornej tlači publikoval množstvo umenovedných statí s výrazným literárnym akcentom. Po odchode z GMB sa začal intenzívne venovať aj rozsiahlejším publikačným projektom; bol autorom alebo spoluautorom viacerých monografií: Miroslav Cipár (2002), Magický svet Dušana Kállaya (spolu s I. Jančárom, 2004), Miroslav Cipár: Knihy, kresby, ilustrácie (2005), Agnesa Sigetová (spolu s I. Jančárom, 2007), Katarína Vavrová (2008), Kamila Štanclová: Dni a sny (2009). V r. 2005 sa za dovtedajšiu umenovednú činnosť v odbore dejín moderného umenia stal laureátom Ceny Mariana Várossa, v r. 2009 získal Cenu Andreja Kmeťa.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Miroslav Cipár (2002)
  • Dušan Kállay. Magický svet (2004, 1.vydanie)
  • Magický svet Dušana Kállaya (2004, spoločné dielo F. Kriška, I. Jančár)
  • Miroslav Cipár: Knihy, kresby, ilustrácie (2005)
  • Agnesa Sigetová (2007, spoločné dielo F. Kriška, I. Jančár)
  • Katarína Vavrová (2008)
  • Kamila Štanclová: Dni a sny (2009)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -pmj-: Opustili nás (Fedor Kriška). In: Knižná revu e, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 11. URSÍNYOVÁ, Terézia: Fedor Kriška: Miroslav
  -pmj-: Opustili nás (Fedor Kriška). In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 11.

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fedor Kriška: Miroslav Cipár. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 3.

  PAVLOVIČOVÁ, Ľubica: Pravdivá ilúzia alebo v krajine zázrakov (Ivan Jančár – Fedor Kriška: Dušan Kállay Magický svet). In: Knižná revue, 10.11. 2004, č. 23, s. 3.

  HEVIER, Daniel: Samoat čiary. Fedor Kriška: Miroslav Cipár. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 2, s. 50 – 51.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013