Ferdinand Hoffmann

Narodenie 14. 2. 1908 Žilina
Úmrtie 22. 1. 1966 Buenos Aires (Argentína) • Pseudonym

  Michal Dubec
 • Životopis autora

  Po maturite na reálnom gymnáziu v Žiline študoval r. 1925 – 30 architektúru na Českom vysokom učení technickom v Prahe. R. 1932 – 38 bol

  Po maturite na reálnom gymnáziu v Žiline študoval r. 1925 – 30 architektúru na Českom vysokom učení technickom v Prahe. R. 1932 – 38 bol tajomníkom Ústredia slov. ochotníckych divadiel v Martine, 1938 krátko riaditeľom a dramaturgom Východoslov. národného divadla v Košiciach, 1939 – 41 režisérom a dramaturgom SND, 1941 – 45 šéfom kultúrneho oddelenia Úradu propagandy v Bratislave. R. 1945 emigroval, 1945 – 48 žil v Ríme, 1949 – 66 v Buenos Aires, kde pôsobil ako kreslič v stavebnej firme, zamestnanec Slov. kultúrneho spolku. Popredná osobnosť slov. medzivojnovej a vojnovej divadelnej scény, dramaturg a režisér mnohých divadelných predstavení. Početné preklady, divadelné texty, kritiky a jazykové príspevky publikoval v Našom divadle a v Divadelnej knižnici, ktoré r. 1932 – 38 redigoval, ďalej v Slov. pohľadoch, Slovensku, Slov. reči, Slov. smeroch a i. Autor divadelnej hry Sestry (1933) a teoretickej práce Slovo  o divadle (1941). Preložil viacero známych svetových divadelných hier (C. Goldoni, S. Zweig, E. O’Neill, G. Buchner, G. Hauptmann, A. de Benedetti a i.) a texty operných libriet (R. Wagner: Blúdiaci Holanďn, G. Rossini: Barbier zo Sevilly, W. A. Mozart: Don Juan, Figarova svadba a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Sestry (1933)

  Odborná literatúra

  • Slovo o divadle (1941)

  Prekladateľská činnosť

  • G. Rossini: Barbier zo Sevilly (text operného libreta)
  • R. Wagner: Blúdiaci Holanďan (text operného libreta)
  • W. A. Mozart: Don Juan (text operného libreta)
  • W. A. Mozart: Figarova svadba (text operného libreta)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013